ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்

14. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. NDLA உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் (videregående skole elever) பயன்படுத்தும் நோர்வே தேசிய டிஜிட்டல் கற்றல் அரங்கம் ஆகும். இங்கு, 1988 ஆம் ஆண்டு NRK (நோர்வேஜிய தேசிய தொலைக்காட்சி) அன்ரெனி இராஜேந்திரத்தை நேர்கண்டு உருவாக்கிய ஒலியொளிப்பட அறிக்கையை NDLA பயன்படுத்தியுள்ளது. அன்ரெனி இராஜேந்திரம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஈருருளியில் பயணம் செய்தார். கடல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பற்றிய கல்வி அறியவைப் பெறContinue reading “ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்”

lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்

“நோர்வேக்குப் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் எவ்வாறு நோர்வேயில் தமிழ்மொழிக் கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தது” என்ற கருப்பொருளில் ஓர் நூல் திட்டத்தை பகீரதி குமரேந்திரன் 2017ம் ஆண்டு முதல் முன்னெடுத்து வந்தார். இது நோர்வேயில் உள்ள தமிழர்களின் உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்த அவரால் சுயாதீனமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் ஆகும். இத்திட்டம் தொடர்பாக நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்தின் நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்துடன் (The Norwegian Institute of Local history / Norsk lokalhistorisk institutt – NLI) 2018ம்Continue reading “lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்”

Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no

In 2017, Baheerathy Kumarendiran started on a book project under the topic of “how Tamil language education was developed in Norway by Tamils who migrated to Norway“. This project was started as an independent and private project to document the local history of Tamils in Norway. In that conjunction, she came in contact with TheContinue reading “Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no”