FN Dagen

Skrevet av: Thanura Premakumar, Pranaya Selva, Dinuja Sivalingam and Madusa Esan

Siden 1945 markerer FN og alle medlemslandene hvert år den 24. oktober at FN pakten blei til. FN pakten er avtalen som etablerte den internasjonale organisasjonen De forente nasjoner. FN pakten blir ofte kalla FNs grunnlov. Ved slutten av den andre verdenskrigen ble Sovjetunionens leder Josef Stalin, Storbritannias statsminister Winston Churchill og USAs president Franklin D. Roosevelt enige om å opprette en ny verdensorganisasjon. FN dagen markerer det FN har oppnådd.

Bilde: Wikipedia

Barnekonvensjonen er den første internasjonale menneskerettighetskonvensjonen som gir barn en spesiell status. Den stadfester at barn har menneskerettigheter, og krav på spesiell beskyttelse. Konvensjonen slår fast at alle mennesker under 18 år er barn, og omfattes av barnekonvensjon. I 2003 blei barnekonvensjonen en del av norsk lov.

I en av eksemplene på FNs barnekonvensjon er at alle barn er født frie og like mye verdt. I Norge har alle barn like rettigheter og født frie. Dei får hjelp av staten om foreldrene har lav inntekt. Vi kan sammenligne dette med Sri Lanka, der barn med rike foreldre får andre muligheter enn barn som er født i fattige distrikt. Dette skaper enorme forskjeller som vi ikke har i Norge. En annen eksempel fra FNs barnekonvensjon er at alle barn har rett til å gå på skule. I Norge blir alle barn tilbudt å gå på skule. Foreldra kan bestemme om barnet skal ha privat eller offentlig undervisning. Dette blir dekka av staten gjennom betaling av skatt. I Sri Lanka derimot har ikkje alle råd til gå på skule. Noen jenter får heller ikkje lov av foreldrene til gå på skule. Dette gjer at mange ikkje får den utdanningen de trenger for videre liv.

Til slutt vil vi konkludere med at FN dagen er en viktig dag som er minneverdig for alle. FN har gjort mykje for å sikre menneskerettigheter for alle. Vi treng denne dagen for å markere slutten på lidelsene fra andre verdenskrig og sikre fred på jord.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: