இளையோரின் அழைப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பரவலாக்கவும் பங்களியுங்கள்

Lokalhistoriewiki.no இல் தமிழ்-நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்றை எழுத ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் நோர்வே வாழ் தமிழ் இளைஞர்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றனர். மதுஷியா பிரபாகரன், அமிர்தா பிலிப் மற்றும் பகலோன் நிர்மலன் ஆகியோர் 2021ம் ஆண்டு நடைபெற்ற கோடை கால விக்கிப் பட்டறையில் பங்குபற்றி இத்திட்டத்துடன் தொடர்ந்து பயணிக்கும் மூன்று தமிழ் இளைஞர்கள். ஊலா அல்ஸ்விக் (Ola Alsvik) நோர்வே உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்தில் ஆராய்ச்சியாளராக பணியாற்றுகிறார். இவர் lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள “தமிழ்-நோர்வேஜிய வரலாறு மற்றும் பண்பாடு” எனும்Continue reading “இளையோரின் அழைப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பரவலாக்கவும் பங்களியுங்கள்”

Invitation of youths: contribute to the protection and dissemination of Tamil cultural heritage

Tamil youths in Norway is inviting everyone who is interested in writing Tamil-Norwegian local history at lokalhistoriewiki.no. Mathushiya Pirabaharan, Amirtha Philip and Pakalon Nirmalan are three Tamil youths from the wiki workshop in summer 2021. Ola Alsvik is a researcher at the Norwegian Local History Institute. He is one of the members of the steeringContinue reading “Invitation of youths: contribute to the protection and dissemination of Tamil cultural heritage”

உள்ளூர் வரலாறு வீக்கியில் (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) நோர்வே-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த வேலைத்திட்டம்

08. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. இன்று எமது ஒவ்வொரு செயற்பாடும் எதிர்காலத்தின் வரலாறாக அமையும். நமது உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி எழுதுவதற்கு ஒருவர் வரலாற்றாசிரியராகவோ அல்லது ஆய்வாளராகவோ இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் அல்ல. உள்ளூர் வரலாறு சார்ந்த உங்களது நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் உங்களால் மட்டுமே எழுத முடியும். இப்பொழுது நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனம் (The Norwegian Institute of Local history /Continue reading “உள்ளூர் வரலாறு வீக்கியில் (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) நோர்வே-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த வேலைத்திட்டம்”

Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki

This post is based on the original post on the Facebook page on 08th July 2020. Alt vi gjør i dag blir fremtidens historie. En må ikke være en historiker eller forsker for å dokumentere og skrive vårt lokal historie. Det er kun du som kan skrive og dele dine minner og erfaringer om detContinue reading “Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki”

lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்

“நோர்வேக்குப் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் எவ்வாறு நோர்வேயில் தமிழ்மொழிக் கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தது” என்ற கருப்பொருளில் ஓர் நூல் திட்டத்தை பகீரதி குமரேந்திரன் 2017ம் ஆண்டு முதல் முன்னெடுத்து வந்தார். இது நோர்வேயில் உள்ள தமிழர்களின் உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்த அவரால் சுயாதீனமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் ஆகும். இத்திட்டம் தொடர்பாக நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்தின் நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்துடன் (The Norwegian Institute of Local history / Norsk lokalhistorisk institutt – NLI) 2018ம்Continue reading “lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்”

Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no

In 2017, Baheerathy Kumarendiran started on a book project under the topic of “how Tamil language education was developed in Norway by Tamils who migrated to Norway“. This project was started as an independent and private project to document the local history of Tamils in Norway. In that conjunction, she came in contact with TheContinue reading “Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no”