இளையோரின் அழைப்பு: தமிழ்ப் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாப்பதற்கும் பரவலாக்கவும் பங்களியுங்கள்

Lokalhistoriewiki.no இல் தமிழ்-நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்றை எழுத ஆர்வமுள்ள அனைவருக்கும் நோர்வே வாழ் தமிழ் இளைஞர்கள் அழைப்பு விடுக்கின்றனர்.

புலம்பெயர் தமிழர் வரலாறு மற்றும் பண்பாட்டை பதிவு செய்வதனூடாக கல்வித் திறன்கள், ஆளுமை வளர்ச்சி மற்றும் சமூக ஈடுபாடு போன்ற சமூக திறன்களை வளர்த்துக் கொள்ள இவர்கள் ஆர்வமுள்ளவர்களை அழைக்கின்றார்கள். அது மட்டுமன்றி தமிழரின் வரலாறும் பண்பாடும் நோர்வேயின் வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத்தின் ஒரு பகுதியாகும். அந்தப் பிரதிபலிப்பை உருவாக்க இது இரு பண்பாடுகளைச் சந்திக்க வைக்கும் ஒரு நல்ல தளமாகவும் அமையும் என்று கூறுகிறார்கள்.

தேன் தமிழ் ஓசை வானொலி. 26.10.2021. பெர்கன், நோர்வே

தமிழ் முரசம் வானொலி. 10.10.2021. ஒசுலோ, நோர்வே

Lokalhistoriewiki.no என்ற இணையதளம் விக்கி தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய ஒரு தளமாகும். இந்த இணையத்தளம் 2007ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்தில் (National library of Norway) உள்ள நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்தால் (Norwegian Local History Institute) நிர்வகிக்கப்படுகிறது. எனவே, இது ஒரு நோர்வேயிய அரசு நிர்வகிக்கும் விக்கித் தளமாகும். ஆனால் lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள அனைத்து உள்ளடக்கங்களும் நோர்வே பொதுமக்களின் தன்னார்வப் பணி மற்றும் பங்கேற்புப் பங்களிப்பு (participatory contribution) மூலம் உருவாக்கப்பட்டவை. இதில் நோர்வேஜிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்தின் ஊழியர்கள் வழிகாட்டுதல் மற்றும் உதவி வழங்குபவர்களாக உள்ளனர்.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: