வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022

தமிழ். English. நீண்ட கால நோக்கத்திற்கான ஒத்துழைப்பு Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ் செயற்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு மாதம் ஒருமுறை வீக்கி பட்டறையை ஏற்பாடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இதனூடாக இந்தப் பணிக்குழு நோர்வேயில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நோர்வேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரம் கொண்ட தமிழ் அமைப்புக்கள் பின்வரும் இரு நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய ஒத்துழைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறது. எதிர்கால வீக்கிப் பட்டறைகள் @ TRVS கட்டடம் (ஒசுலோ),Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022”

Wiki Workshop – November/December 2022

தமிழ். English. Cooperation for a long-term purpose The working team for the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no is planning to arrange a wiki workshop once a month. The working team has created a platform for self-documentation of the Tamil Diaspora in Norway. The team is humbly requesting the Tamil society and the Tamil organizations in Norway,Continue reading “Wiki Workshop – November/December 2022”

Continuation of the exhibition: Tamil-Norwegian women in a male-dominated world

Come to Deichman Linderud to catch the continuation of the pop-up portrait exhibition organized by DisasporA Tamil Archives (DTA). These are portraits to honour Tamil-Norwegian women. Welcome! We are DiasporA Tamil Archives (DTA) and work to create awareness around the preservation, transmission and dissemination of Tamil cultural heritage. We are an online resource centre andContinue reading “Continuation of the exhibition: Tamil-Norwegian women in a male-dominated world”

Fortsettelse av utstillingen: Tamilsk-norske kvinner i en mannsdominert verden

Kom til Linderud for å få med deg fortsettelsen av pop up portrett-utstilling i regi av Disaspora Tamil Archives (DTA). Dette er portretter som skal hedre tamilsk-norske kvinner. Velkommen! Vi er DiasporA Tamil Archives (DTA) og jobber for å skape bevissthet rundt bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv. Vi er et nettbasert ressurssenter ogContinue reading “Fortsettelse av utstillingen: Tamilsk-norske kvinner i en mannsdominert verden”

நன்றி OsloMet பல்கலைக்கழகம்

புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்களின் (DiasporA Tamil Archives DTA) இரண்டு வருடப் பயணம் அதை ஒரு இணையவழி வள மையமாகவும் சமூகக்குழுச் சுவடிகள் (community archives) தளமாகவும் மாற்றியுள்ளது. 2022 ஆம் ஆண்டு இலைதளிர் காலத்தில் இருந்து, ஒசுலோ மெட்ரோபொலிட்டன் பல்கலைக்கழகத்தில் (Oslo Metropolitan University) நோர்வேயில் ஒரு சமூகக்குழுச் சுவடிகளின் (community archives) உதாரணமாக இந்த இணையவழித் தளம் கற்பிக்கப்படுகிறது. இன்று DTA ஆனது Oslomet பல்கலைக்கழகத்தில் வருகை விரிவுரையாளராகப் (visiting lecturer) பங்கேற்றுContinue reading “நன்றி OsloMet பல்கலைக்கழகம்”

Thank you OsloMet University

The two years journey of DiasporA Tamil Archives (DTA) has made it into an online resource centre and community archives platform. Since the spring of 2022, the online platform has been taught as an example of community archives in Norway at Oslo Metropolitan University (OsloMet). Today DTA participated as a guest lecturer at Oslomet andContinue reading “Thank you OsloMet University”

வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022

பெப்ரவரி 2022 க்குப் பின்னர் வீக்கிப் பட்டறை 12. ஒக்டோபர் 2022 அன்று ஒசுலோ, றொம்மனில் அமைந்துள்ள தமிழர் வள ஆலோசனை மையம் (TRVS) கட்டடத்தில் நடைபெற்றது தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் “Et mangfold av historier – norsk-tamilenes historie” (ஒரு பன்முகம் மிக்க கதைகள் – நோர்வேயிய தமிழர்களின் வரலாறு) என்ற செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு, ஒஸ்லோ மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகளை அழைத்தது. அதனூடாக தங்கள்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – ஒக்டோபர் 2022”

Wiki Workshop – Oct 2022

Wiki-workshop after February 2022 was held on 12th October 2022 at TRVS building in Rommen, Oslo The working group for the project, “Et mangfold av historier – norsk-timelines historie“ (A diversity of stories: Norwegian-Tamil history) on Lokalhistoriewiki.no at the National Library of Norway invited Tamil organisations in Oslo and the surrounding area to engage andContinue reading “Wiki Workshop – Oct 2022”

Lokalhistoriewiki.no இல் DTA

உங்களின் ஒத்துழைப்போடு நோர்வேயில் தமிழரின் புலம்பெயர் வரலாற்றின் ஒரு சிறு பகுதியை ஆவணப்படுத்தியுள்ளோம்! உங்கள் பங்களிப்பே சுய ஆவணப்படுத்தல் முயற்சிக்கான ஆதாரமாகவும் அடித்தளமாகவும் உள்ளது. எமது மகிழ்ச்சியையும் நன்றியையும் இத்தருணத்தில் தெரிவிக்கின்றோம்! 2022ம் ஆண்டு அன்ரனி இராஜேந்திரம் அவர்களின் 90வது பிறந்த ஆண்டாகும். நோர்வேயின் தேசிய நூலகத்தின் கீழ் இயங்கும் Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள மூலக் காப்பகத்தில் (kjeldearkiv) இராஜேந்திரம் நினைவுத் தொகுப்பு சேர்க்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இதுவரை, இராஜேந்திரம் நினைவுத் தொகுப்புContinue reading “Lokalhistoriewiki.no இல் DTA”

DTA @ Lokalhistoriewiki.no

With your collaboration, we have managed to document a small part of Tamil migration history in Norway! Your contribution is the source and base for the initiative of self-documentation. We are blissful and thankful! 2022 is the year of the 90th birth anniversary of Antony Rajendram.We are delighted to share that the Rajendram memorial collectionContinue reading “DTA @ Lokalhistoriewiki.no”