Små bidrag gjør store forandringer

Wikiverksted -29.11.2022, Oslo

Wikiverksted tirsdag den 29. november 2022 fant sted på Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter i Oslo. Sammenlignet med forrige måned, bidro mange tamilske organisasjoner i Oslo, og tamilske medietjenester i Norge til informasjonsdeling og formidling om Tamil -prosjektet på Lokalhistoriewiki.no. Arbeidsgruppen for prosjektet: «Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historie» på Lokalhistoriewiki.no ønsker å takke tamilske organisasjoner for deres bidrag. Arbeidsgruppen observerer at informasjonen om prosjektet er i diskurs på styre-nivå, uavhengig av informasjonen ble lagt ut på deres sosiale medier. Vi oppfordrer de ulike styrene til å fortsette å spre informasjonen ned til medlemmene i deres organisasjon.

Artikkelen er skrevet basert på et telefonintervju med en førstegenerasjons migrert tamiler (Wikigruppe, 29.11.2022)

Arbeidsgruppen observerer også at styret i mange tamilske organisasjoner har mangel på informasjon om formålet og målet med dette prosjektet. Arbeidsgruppen ønsker dermed å oppfordre tamilske organisasjoner om å samarbeide for å organisere informasjonsmøter.

Imidlertid, svarte Tamil Coordinating Committee, Kvinne gruppen ved Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter, Aktive Kvinner i Bjerke og Norway Tamil Sangam på vår invitasjon til å organisere et informasjonsmøte med deres styre og medlemmer. Informasjonsmøte med styret til Norway Tamil Sangam ble holdt 5. desember 2022.


Neste wikiverksted @ TRVS (Oslo), 18:00-20:30 

Onsdag 14. desember 2022
Ta med en bærbar PC eller iPad for skriving

Du har en verdifull historie! Vi håper du vil bidra til å dokumentere og gi den videre til fremtidige generasjoner.


Mer informasjon

“Et mangfold av historier: norsk-tamilenes historier” på Lokalhistoriewiki.no: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Tamilsk_historie_og_kultur

Du kan lese mer om prosjektet i tidsskriftet Notam (mai 2022): http://notam.eu/wp-content/uploads/2022/08/notam_22.pdf 

Om prosjektet og dets aktiviteter og utvikling på Diaspora Tamil Archives:


புதுப்பிப்பு│Update: 09.12.2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: