வீக்கிப் பட்டறை – தகவல் மற்றும் சிற்றேடு

தமிழ். English. நீண்ட கால நோக்கத்திற்கான ஒத்துழைப்பு Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ் செயற்திட்டத்தின் மூலம், நோர்வேயில் உள்ள புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான களத்தை இந்தப் பணிக்குழு உருவாக்கியுள்ளது. நோர்வேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரம் கொண்ட தமிழ் அமைப்புக்கள் பின்வரும் மூன்று செயற்பாடுகளை ஒழுங்கு செய்ய ஒத்துழைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறது. தகவல் கடிதம் மற்றும் தகவல் சிற்றேடு வீக்கி பட்டறைக்கான திட்டத்தின் எடுத்துக்காட்டு: சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான வீக்கி பட்டறையின் முக்கியத்துவம்Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – தகவல் மற்றும் சிற்றேடு”

வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022

தமிழ். English. நீண்ட கால நோக்கத்திற்கான ஒத்துழைப்பு Lokalhistoriewiki.no இல் உள்ள தமிழ் செயற்திட்டத்திற்கான பணிக்குழு மாதம் ஒருமுறை வீக்கி பட்டறையை ஏற்பாடு செய்ய திட்டமிட்டுள்ளது. இதனூடாக இந்தப் பணிக்குழு நோர்வேயில் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களின் சுய ஆவணப்படுத்தலுக்கான தளத்தை உருவாக்கியுள்ளது. நோர்வேயில் உள்ள தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரம் கொண்ட தமிழ் அமைப்புக்கள் பின்வரும் இரு நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்ய ஒத்துழைக்குமாறு பணிவுடன் கேட்டுக் கொள்கிறது. எதிர்கால வீக்கிப் பட்டறைகள் @ TRVS கட்டடம் (ஒசுலோ),Continue reading “வீக்கிப் பட்டறை – நவம்பர்/டிசம்பர் 2022”

Wiki Workshop – November/December 2022

தமிழ். English. Cooperation for a long-term purpose The working team for the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no is planning to arrange a wiki workshop once a month. The working team has created a platform for self-documentation of the Tamil Diaspora in Norway. The team is humbly requesting the Tamil society and the Tamil organizations in Norway,Continue reading “Wiki Workshop – November/December 2022”