ஏப்ரல் 2023 இல் தமிழ் சமூகத்துடனான வீக்கித் தகவல் சந்திப்புகள்

தமிழ். English. 01.04.2023 – துறும்சோ தமிழர்கள் (தமிழ் சங்கம், துறும்சோ) நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் உள்ள Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ் செயல்திட்டத்திற்கான பணிக்குழுவிலிருந்து ஒரு பிரதிநிதி சனிக்கிழமை 01. ஏப்ரல் 2023 அன்று துறும்சோ வாழ் தமிழர்களைச் சந்தித்தார். கூட்டத்தில், தமிழ் செயல்திட்டம் பற்றிய தகவல்கள் (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside) :Tamilsk_historie_og_kultur) மற்றும் DiasporA Tamil Archives (DTA) இன் பங்கு குறித்து தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தமிழ் செயல்திட்டமானது, Lokalhistoriewiki.no என்ற இணையதளத்தில் களஞ்சியக் கட்டுரைகள் மற்றும்Continue reading “ஏப்ரல் 2023 இல் தமிழ் சமூகத்துடனான வீக்கித் தகவல் சந்திப்புகள்”

Wiki information meetings with Tamil society in April 2023

தமிழ். English. 01.04.2023 – Tamils in Tromsø (Tamil Sangam in Tromsø) A representative from the working group for the Tamil project at Lokalhistoriewiki at the National Library of Norway met Tamils in Tromsø on Saturday 01. April 2023. At the meeting, information about the Tamil project (https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Forside:Tamilsk_historie_og_kultur) and the role of DiasporA Tamil Archives (DTA)Continue reading “Wiki information meetings with Tamil society in April 2023”

விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்

தமிழ். English. 14.01.2023 – உரை மற்றும் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடம் ஓசுலோவில் உள்ள நோர்வேயிய விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் அன்னை/தமிழர் வள ஆலோசலை மையம் இணைந்து நடாத்திய பொங்கல் விழாவில் ஓலா அல்ஸ்விக் மற்றும் மரியன்னே விக் ஆகியோர் Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ்ச் செயற்திட்டம் குறித்து உரை நிகழ்த்தினர். விழாவில் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடமும் அமைக்கப்பட்டது. 06 சனவரி 2023 அன்று தமிழ் திட்டம் பற்றி நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் படமாக்கப்பட்ட தகவல் காணொளி காட்ச்சிக்கூடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டது. 29.01.2023Continue reading “விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்”

Wiki info video and media dialogue

தமிழ். English. 14.01.2023 – Speech and Wiki-stand Ola Alsvik and Marianne Wiig gave a speech about the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the Pongal festival organised by Annai/ TRVS at Norges Idrettshøyskole in Oslo. A wiki stand was also set up at the festival. The information video about the Tamil project filmed on 06th JanuaryContinue reading “Wiki info video and media dialogue”

Invitasjon: Bidra til å skrive norsk-tamilsk lokalhistorie

There is an ongoing Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the National Library.
Hereby we would like to share an invitation with you on behalf of the working group for the project, “A diversity of stories – Norwegian-Tamil history”.
28.08.2022

அழைப்பிதழ்: நோர்வே-தமிழ் உள்ளூர் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு பங்களிக்கவும்

There is an ongoing Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the National Library.
Hereby we would like to share an invitation with you on behalf of the working group for the project, “A diversity of stories – Norwegian-Tamil history”.
28.08.2022

உள்ளூர் வரலாறு வீக்கியில் (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) நோர்வே-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த வேலைத்திட்டம்

08. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. இன்று எமது ஒவ்வொரு செயற்பாடும் எதிர்காலத்தின் வரலாறாக அமையும். நமது உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி எழுதுவதற்கு ஒருவர் வரலாற்றாசிரியராகவோ அல்லது ஆய்வாளராகவோ இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் அல்ல. உள்ளூர் வரலாறு சார்ந்த உங்களது நினைவுகளையும் அனுபவங்களையும் உங்களால் மட்டுமே எழுத முடியும். இப்பொழுது நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனம் (The Norwegian Institute of Local history /Continue reading “உள்ளூர் வரலாறு வீக்கியில் (Local history wiki/ Lokalhistoriewiki) நோர்வே-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாறு குறித்த வேலைத்திட்டம்”

Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki

This post is based on the original post on the Facebook page on 08th July 2020. Alt vi gjør i dag blir fremtidens historie. En må ikke være en historiker eller forsker for å dokumentere og skrive vårt lokal historie. Det er kun du som kan skrive og dele dine minner og erfaringer om detContinue reading “Prosjekt om norsk-tamilsk kultur og historie på Lokalhistoriewiki”

lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்

“நோர்வேக்குப் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களால் எவ்வாறு நோர்வேயில் தமிழ்மொழிக் கல்வி வளர்ச்சி அடைந்தது” என்ற கருப்பொருளில் ஓர் நூல் திட்டத்தை பகீரதி குமரேந்திரன் 2017ம் ஆண்டு முதல் முன்னெடுத்து வந்தார். இது நோர்வேயில் உள்ள தமிழர்களின் உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்த அவரால் சுயாதீனமாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டம் ஆகும். இத்திட்டம் தொடர்பாக நோர்வேயிய தேசிய நூலகத்தின் நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்று நிறுவனத்துடன் (The Norwegian Institute of Local history / Norsk lokalhistorisk institutt – NLI) 2018ம்Continue reading “lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய-தமிழர் பண்பாடு மற்றும் வரலாற்று வேலைத்திட்டம்”

Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no

In 2017, Baheerathy Kumarendiran started on a book project under the topic of “how Tamil language education was developed in Norway by Tamils who migrated to Norway“. This project was started as an independent and private project to document the local history of Tamils in Norway. In that conjunction, she came in contact with TheContinue reading “Norwegian-Tamil culture and history project at lokalhistoriewiki.no”