விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்

தமிழ். English. 14.01.2023 – உரை மற்றும் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடம் ஓசுலோவில் உள்ள நோர்வேயிய விளையாட்டுப் பல்கலைக்கழகத்தில் அன்னை/தமிழர் வள ஆலோசலை மையம் இணைந்து நடாத்திய பொங்கல் விழாவில் ஓலா அல்ஸ்விக் மற்றும் மரியன்னே விக் ஆகியோர் Lokalhistoriewiki.no இல் நடைபெறும் தமிழ்ச் செயற்திட்டம் குறித்து உரை நிகழ்த்தினர். விழாவில் வீக்கி காட்ச்சிக்கூடமும் அமைக்கப்பட்டது. 06 சனவரி 2023 அன்று தமிழ் திட்டம் பற்றி நோர்வே தேசிய நூலகத்தில் படமாக்கப்பட்ட தகவல் காணொளி காட்ச்சிக்கூடத்தில் காண்பிக்கப்பட்டது. 29.01.2023Continue reading “விக்கி தகவல் காணொளி மற்றும் ஊடக உரையாடல்”

Wiki info video and media dialogue

தமிழ். English. 14.01.2023 – Speech and Wiki-stand Ola Alsvik and Marianne Wiig gave a speech about the Tamil project at Lokalhistoriewiki.no at the Pongal festival organised by Annai/ TRVS at Norges Idrettshøyskole in Oslo. A wiki stand was also set up at the festival. The information video about the Tamil project filmed on 06th JanuaryContinue reading “Wiki info video and media dialogue”