காகித / அனலாக் ஆவணங்களை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்

Graphic: DTA, 2021 Graphic: DTA, 2021 உங்கள் காகித/ அனலாக் (paper/ analogue) ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்தி பட்டியலிட இந்த வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தலாம். அவை எழுத்துரு, ஒலி, ஒளி, புகைப்படம், ஏனைய வடிவில் உள்ள ஆவணப் பொருட்களாக இருக்கலாம். ஒரு ஆவணச் சேகரிப்பாளர் அல்லது ஆவண உருவாக்குனர் தமது ஆவணங்களைப் பட்டியலிடும் பொழுது பின் வரும் விடயத்தை கவனத்தில் கொள்க: ஒரு ஆவணத் தொடரின் மூல ஒழுங்கை (original order) மாற்றியமைக்காது பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஆவணத்Continue reading “காகித / அனலாக் ஆவணங்களை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்”

List your paper/analogue archive

Graphic: DTA, 2021 Graphic: DTA, 2021 Use this template to list all kinds of archival materials. They can be text-based, sound, video, photo, other materials. Note that the archive creator or the archive collector should not break the original order of the archive collection while doing the listing. It is a fundamental principle that theContinue reading “List your paper/analogue archive”

Tamil Eelam liberation struggle documents part 3: Preservation from technological destruction

A letter from a martyr 27th November 2020. Today is the day of Maveerer Naal (The Great Heroes Day/ The National Remembrance Day). It is the “Poppy Day”1 for Tamils. Our commemoration to the great heroes and innocent people who have lost their lives in the liberation struggle of Tamil Eelam. «Tamil Eelam Liberation Struggle».Continue reading “Tamil Eelam liberation struggle documents part 3: Preservation from technological destruction”

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் பாகம் 3: தொழில்நுட்ப அழிவிலிருந்து பேணிப் பாதுகாத்தல்

ஒரு மாவீரனின் கடிதம் இன்று 27. கார்த்திகை 2020, மாவீரர் நாள். தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டத்தில் உயிர் நீத்த மாவீரர்களுக்கும் அப்பாவி மக்களுக்கும் வீரவணக்கங்கள். மாவீரர் நாள் தமிழரின் “Poppy Day”1 ஆகும். «தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டம்». 1948 ல் இலங்கை சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து இன்றுவரையிலான காலப்பகுதியை ஈழத் தமிழர்களின் நவீன வரலாற்றுக் காலமாகக் கணிக்கலாம். இந்தக் காலப்பகுதியில், ஈழத் தமிழர்கள் சம உரிமை, சம வாய்ப்பு, சுய நிர்ணய உரிமை, பேச்சுச் சுதந்திரம், தகவல் சுதந்திரம்,Continue reading “தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் பாகம் 3: தொழில்நுட்ப அழிவிலிருந்து பேணிப் பாதுகாத்தல்”

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் பகுதி 2: நோர்வேயிலிருந்து வெளியான இரண்டு தமிழ் சஞ்சிகைகள்

சுதந்திரதாகம் (1989)சுவடுகள் (1988) «ஈழத் தமிழர்களுக்கு கார்த்திகை மாதம் ஒரு முக்கியமான மற்றும் பகுத்தறியும் சிந்தனைக்கான (refelction) நேரம் ஆகும். நாங்கள் நவம்பர் பிற்பகுதியில் மாவீரர் நாளை நினைவுகூறுகின்றோம். இது அடக்குமுறையாளர்களிடமிருந்து சுதந்திரத்தையும் மரியாதையையும் நிலைநாட்ட தியாகங்கள் செய்தவர்களை நினைவு கூறம் ஒரு தினம் ஆகும். அவர்கள் இல்லாதபோது நாம் உணரும் அளப்பெரிய சோகத்தையும் இழப்பையும் நினைவில் கொள்வதற்கான ஒரு நேரம் ஆகும். இது சமூகம் தனது ஆழ்ந்த கவலையையும் பகுத்தறிந்த சிந்னைகளையும் பிரதிபலிப்பதற்கான (reflective time)Continue reading “தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள் பகுதி 2: நோர்வேயிலிருந்து வெளியான இரண்டு தமிழ் சஞ்சிகைகள்”

Tamil Eelam liberation struggle documents part 2: Two Tamil magazines published in Norway

Suthanthire thakam (1989)Suvaduhal (1988) «November is an important and reflective time for Eelam Tamils. We observe Maveerar Naal/Tamil Heroes Remembrance Day in late November, which is a sombre and reflective time for the community to remember the sacrifices of those who sought freedom and respect from their oppressors, and the immense sadness and loss weContinue reading “Tamil Eelam liberation struggle documents part 2: Two Tamil magazines published in Norway”

தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்: பகுதி 1

«உண்மையான மற்றும் நம்பகத்தன்மையான ஆவணங்கள் பலத்த அச்சுறுத்தல்களுக்கு உள்ளாகி அழிக்கப்படும் நிலையும் காணப்படுகின்றது» என்று 11 நவம்பர் 2020 அன்று dspora.no ல் வெளியிடப்பட்ட «தமிழ் அமைப்புகள்: எவ்வாறு புலத்தில் ஆவணங்களை பாதுகாப்பாகப் பேணிப் பாதுகாக்கலாம்?» என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிடப்பட்டது. தமிழ் ஆவணங்கள் தமிழ் பண்டைய வரலாறு, தமிழ் மொழி, கலை, இசை, பண்பாடு, அரசியல் மற்றும் தமிழீழ விடுதலைப் போராட்டம் போன்றவற்றை பிரதிபலிக்கும் ஆவணங்களாக இருக்கும். பல்வேறு வகையான தமிழ் ஆவணங்கள் ஒரே விதமான அச்சுறுத்தல்களுக்குள்ளாகிContinue reading “தமிழீழ விடுதலைப் போராட்ட ஆவணங்கள்: பகுதி 1”

Tamil Eelam Liberation Struggle Documents: Part 1

It was stated that «authentic and credible documents are being threatened, destroyed and erased from the Internet.» in the article “Tamil organisations: How to preserve documents safely and take good care of in the diaspora? », which was published by dspora.no on 11th November 2020. Tamil documents can be about Tamil ancient history, Tamil language, art,Continue reading “Tamil Eelam Liberation Struggle Documents: Part 1”