காகித / அனலாக் ஆவணங்களை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்

Graphic: DTA, 2021 Graphic: DTA, 2021 உங்கள் காகித/ அனலாக் (paper/ analogue) ஆவணங்களை ஒழுங்குபடுத்தி பட்டியலிட இந்த வார்ப்புருவைப் பயன்படுத்தலாம். அவை எழுத்துரு, ஒலி, ஒளி, புகைப்படம், ஏனைய வடிவில் உள்ள ஆவணப் பொருட்களாக இருக்கலாம். ஒரு ஆவணச் சேகரிப்பாளர் அல்லது ஆவண உருவாக்குனர் தமது ஆவணங்களைப் பட்டியலிடும் பொழுது பின் வரும் விடயத்தை கவனத்தில் கொள்க: ஒரு ஆவணத் தொடரின் மூல ஒழுங்கை (original order) மாற்றியமைக்காது பாதுகாக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஆவணத்Continue reading “காகித / அனலாக் ஆவணங்களை ஒழுங்கு படுத்துங்கள்”

List your paper/analogue archive

Graphic: DTA, 2021 Graphic: DTA, 2021 Use this template to list all kinds of archival materials. They can be text-based, sound, video, photo, other materials. Note that the archive creator or the archive collector should not break the original order of the archive collection while doing the listing. It is a fundamental principle that theContinue reading “List your paper/analogue archive”