தமிழ் தேசியம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் அடையாளம்

ஒரு கொள்கை ஆவணத்திற்கான கோரிக்கை புலம்பெயர் நாடுகளில் உள்ள மதிப்பிற்குரிய அரசியல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு அமைப்புகளிற்கு. இது ஒரு தமிழ் தேசியம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் அடையாளம் குறித்த கொள்கை ஆவணத்திற்கான ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத்தைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் பணிகளைக் கொண்ட நிறுவனங்களான ஆவணக்காப்பகங்கள், நூலகங்கள் மற்றும் அருங்காட்சியகங்களுக்கும் அரசியல் கொள்கை ஆவணத்திற்கும் எந்த வகையில் தொடர்பு உள்ளது என்று நீங்கள் கேட்கலாம். புலம்பெயர் தமிழர்கள் இலங்கையின் வடகிழக்கு மற்றும் தென் இந்தியாவில்Continue reading “தமிழ் தேசியம் மற்றும் புலம்பெயர் தமிழ் அடையாளம்”

Tamil Nationhood and Tamil diasporic identity

Request for a policy document Dear political and coordinating organizations in the Tamil diaspora. This is a humble request for a policy document on Tamil nationhood and Tamil diasporic identity. You may ask how this request on a political policy document is related to archives, libraries, and museums, which are memory institutions to preserve historyContinue reading “Tamil Nationhood and Tamil diasporic identity”

அறிக்கை: மெய்நிகர் ஆவணக்காப்பு நாட்கள் 2021 – நாள் 2

ஆங்கில அறிக்கை: அபிராமி சந்திரகுமார் முன்னுரை: தமிழீழ விடுதலைப் போரிலும் ஏனைய அழிவுகளிலும் உயிர் இழந்த அனைவருக்காகவும், கட்டமைக்கப்பட்ட இனவழிப்பால் கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கும் அகவணக்கம் செலுத்தி மெய்நிகர் நிகழ்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த இரு நாள் நிகழ்விற்கு தமிழ் இளையோர் அமைப்பு (TYO) நோர்வே கிளையினர் Zoom தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்கினார்கள். புலம்பெயர் தமிழ் ஆவணக்காப்பின் உறுப்பினரான சிவன்யா நகுலேஸ்வரன் 13. யூன் 2021 அன்று நடைபெற்ற நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கினார். புலம்பெயர் தமிழ் ஆவணக்காப்பு: வரவேற்புரை பங்கேற்றContinue reading “அறிக்கை: மெய்நிகர் ஆவணக்காப்பு நாட்கள் 2021 – நாள் 2”

Report: Online Archives Days 2021 – Day 2

Report by Abirami Chandrakumar Introduction: The meeting started with a moment of silence for all those whose lives have been destroyed and lost during the atrocities of the civil war and the continuing structural genocide of Tamils in Sri Lanka. Tamil Youth Organisation (TYO) – Norway branch gave Zoom technical support for the two daysContinue reading “Report: Online Archives Days 2021 – Day 2”

Norwegian-Tamil initiatives in Norway

Are you a first generation Tamil? Or are you the younger generation of Tamils? Or are you interested in the history of Tamil migration? Do you live in Norway?Or do you know about Tamil and Tamils in Norway? We need your help! DiasporA Tamil Archives works to create awareness of preservation, transmission and dissemination ofContinue reading “Norwegian-Tamil initiatives in Norway”

நோர்வேயில் நோர்வேயிய தமிழ் முன்முயற்சிகள்

நீங்கள் முதல் தலைமுறை தமிழரா? அல்லது நீங்கள் இளைய தலைமுறை தமிழரா?அல்லது நீங்கள் தமிழரின் புலம்பெயர்வு வரலாற்றில் ஆர்வம் உள்ளவரா?நீங்கள் நோர்வேயில் வசிக்கிறீர்களா?அல்லது நோர்வேயில் உள்ள தமிழ் மற்றும் தமிழர்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?உங்கள் உதவி எமக்கு தேவை! DiasporA Tamil Archives தமிழ் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தை பேணிப் பாதுகாத்தல், கடத்துதல் மற்றும் பரப்புதல் குறித்த விழிப்புணர்வை உருவாக்கும் நோக்கைக் கொண்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கத்தை அடைய, நோர்வேயிய-தமிழ் முன்முயற்சிகள் மற்றும் தமிழ் மற்றும் தமிழர்கள் பற்றிய நோர்வேContinue reading “நோர்வேயில் நோர்வேயிய தமிழ் முன்முயற்சிகள்”

Norsk-tamilske initiativer i Norge

Er du førstegenerasjons tamiler? ellerEr du yngre generasjons tamiler? Eller er du interessert i tamilsk migrasjonshistorie?Bor du i Norge? eller vet du om tamil og tamiler i Norge? Vi trenger din hjelp! DiasporA Tamil Archives arbeider for å skape bevissthet om bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv. For å oppnå vårt formål trenger viContinue reading “Norsk-tamilske initiativer i Norge”

அறிக்கை: மெய்நிகர் ஆவணக்காப்பு நாட்கள் 2021 – நாள் 1

ஆங்கில அறிக்கை: அபிராமி சந்திரகுமார் தமிழீழ விடுதலைப் போரிலும் ஏனைய அழிவுகளிலும் உயிர் இழந்த அனைவருக்காகவும், கட்டமைக்கப்பட்ட இனவழிப்பால் கொல்லப்பட்ட மக்களுக்கும் அகவணக்கம் செலுத்தி மெய்நிகர் நிகழ்வு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த இரு நாள் நிகழ்விற்கு தமிழ் இளையோர் அமைப்பு (TYO) நோர்வே கிளையினர் Zoom தொழில்நுட்ப உதவியை வழங்கினார்கள். TYO நோர்வே உறுப்பினரான சாம்பவி வேதாநந்தன் 12. யூன் 2021 நடைபெற்ற நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கினார். புலம்பெயர் தமிழ் ஆவணக்காப்பு: வரவேற்புரை புலம்பெயர் தமிழ் ஆவணக்காப்பின் சார்பில்Continue reading “அறிக்கை: மெய்நிகர் ஆவணக்காப்பு நாட்கள் 2021 – நாள் 1”

Report: Online Archives Days 2021 – Day 1

Report by Abirami Chandrakumar The meeting started with a moment of silence for all those whose lives have been destroyed and lost during the atrocities of the civil war and the continuing structural genocide of Tamils in Sri Lanka. Tamil Youth Organisation (TYO) – Norway branch gave Zoom technical support for the two days event.Continue reading “Report: Online Archives Days 2021 – Day 1”

Lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய தமிழ் செயற்திட்டம்

2016ம் ஆண்டு உமாபாலன் சின்னத்துரை எழுதிய “நோர்வேயில் வேர்விட்ட விழுதுகள்” (Tamilenes liv og historie i Norge 1956-2016) எனும் நூல் தமிழிலும் நோர்வேயிய மொழியிலும் வெளியானது. இந்த நூல் தமிழில் 688 பக்கங்களும், நோர்வேயிய மொழியில் 184 பக்கங்களும் கொண்டுள்ளது. நூலின் இரு பதிப்புகளிலும் உள்ள உள்ளடக்கம் மூன்று பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளது. வரலாறும் பண்பாடும் (historie og kultur), பல்துறை முன்னோடிகள் (Allsidige pionerer) மற்றும் தமிழ் சார்ந்த முயற்சிகள் (Tamilbaserte initiativer). இதில்Continue reading “Lokalhistoriewiki.no இல் நோர்வேயிய தமிழ் செயற்திட்டம்”