ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்

14. யூலை 2020 அன்று முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. NDLA உயர்நிலை பள்ளி மாணவர்கள் (videregående skole elever) பயன்படுத்தும் நோர்வே தேசிய டிஜிட்டல் கற்றல் அரங்கம் ஆகும். இங்கு, 1988 ஆம் ஆண்டு NRK (நோர்வேஜிய தேசிய தொலைக்காட்சி) அன்ரெனி இராஜேந்திரத்தை நேர்கண்டு உருவாக்கிய ஒலியொளிப்பட அறிக்கையை NDLA பயன்படுத்தியுள்ளது. அன்ரெனி இராஜேந்திரம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து ஈருருளியில் பயணம் செய்தார். கடல் மற்றும் மீன்பிடித்தல் பற்றிய கல்வி அறியவைப் பெறContinue reading “ஆவணங்கள் வரலாறு, அறிவு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றின் ஆதார மூலங்கள்”