Wiki stand @ Annai Poopathi Tamil Cultural Centre´s 30th anniversary

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

Wiki-stand @ Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senters 30-årsjubileum

Lokalhistoriewiki.no stand at 30th anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Center.
30th April 2022.

பூம்பனிப்பனை @ Lokalhistoriewiki.no

rwegians for present and future generations in Norway, where anyone can retrieve at any time, and while developing their social and learning skills.

Snøfnuggpalmen @ Lokalhistoriewiki.no

I denne vinterferien har ungdommer tatt skriving som et verktøy og metode for å fortelle historiene til norsk-tamilere for nåværende og fremtidige generasjoner i Norge, samtidig som de utvikler deres sosiale og læringsferdigheter.