Lanker – English

Norsk. English. Glossary: Noun. Slang, used for people from Sri Lanka Lanker (Lankan) or Tamil? In Sri Lanka there are two nationalities Sinhalese and Tamil. None of the ethnic groups call themselves “Lanker” (Slang for people from Sri Lanka in Norwegian). Sinhalese are the largest ethnic group in Sri Lanka. They are an Indo-Aryan peopleContinue reading “Lanker – English”

Lanker – Norsk

Norsk. English. Ordforklaring: Substantiv. Slang, brukes om personer fra Sri Lanka Lanker eller tamiler? På Sri Lanka er det to nasjonaliteter singalesere og tamilere. Ingen av folkegruppene kaller seg selv for “lanker”. Singalesere er den største folkegruppen på Sri Lanka. De er en indo-arian folkegruppe. Hovedsakelig er de buddhister og snakker singalesisk. De holder tilContinue reading “Lanker – Norsk”