Lanker – Norsk

Ordforklaring: Substantiv. Slang, brukes om personer fra Sri Lanka

Lanker eller tamiler?

På Sri Lanka er det to nasjonaliteter singalesere og tamilere. Ingen av folkegruppene kaller seg selv for “lanker”.

Singalesere er den største folkegruppen på Sri Lanka. De er en indo-arian folkegruppe. Hovedsakelig er de buddhister og snakker singalesisk. De holder til i de sørvestlige delene av Sri Lanka.

Tamilere på Sri Lanka kaller seg selv for Eelam Tamil. De lever hovedsakelig i de nordøstlige delene av Sri Lanka. Tamilene snakker tamilsk og er hinduer, kristne og muslimer. 

Hvorfor skal en kalle seg tamiler?

Som en tamiler er du født i en folkegruppe med en stor kultur og historie. Selv om tamiler i Sør-India har delstaten Tamil Nadu, er vi en folkegruppe uten eget land og har dermed en større rolle i å representere oss selv.

Historisk har tamiler vært en nasjon på Eelam (eldgammel navn for øya Sri Lanka). Men vi ble undertrykt til en minoritetsrammeverk. Tamilere er i en mindretallsbefolkning både på Sri Lanka og i India, men i verdensbasis er det rundt 80 millioner tamilsk talende mennesker.

Betydningen bak Sri Lanka

Lanka har blitt slang for Sri Lanka. Ordet Lanka betyr øy og Sri er singalesisk for noe hellig. Dermed kan øyas navn bli oversatt til hellig øy. 

Ceylon ble byttet til Sri Lanka i 1972. Navnet Sri Lanka har ingen betydning på tamilsk

Betydningen bak Eelam

Tamilere bruker ordet Eelam når de snakker om sitt hjemland. Eelam ble allerede brukt i tamilsk litteratur 1.århundre fvt. Etter kolonitiden har Eelam blitt brukt for å snakke om de nord-østlige delene av Sri Lanka

புதுப்பிப்பு│Update: 03.03.2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: