மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்

தமிழ். English. 1948ம் ஆண்டு பிரித்தானிய காலனித்துவத்திலிருந்து இலங்கை சுதந்திரமடைந்ததிலிருந்து ஈழத் தமிழர்களின் தாயகம் – தேசியம் – தன்னாட்சி உரிமைக்கான போராட்டம் படிப்படியாக வளர்ந்தது. எனினும், 1933ம் ஆண்டு பிரித்தானியர்கள் மூன்று இராச்சியங்களை ஒரே நாடாக நிறுவிய போதே இப்போராட்டம் அறியாமலேயே எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இதுவே தமிழர்களை அவர்களது பூர்வீக மண்ணிலேயே சிறுபான்மை எனும் ஓர் கட்டமைப்பிற்குள் தள்ளியது. 1948ம் ஆண்டு முதல் இருக்கும் ஈழத் தமிழர்களின் விடுதலைப் போராட்ட வரலாறு பல்வேறு கால கட்டங்களைக் கொண்டது.Continue reading “மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன்”

Methagu Velupillai Prabakaran

தமிழ். English. Eelam Tamils´ struggle for the right of homeland – nationality – autonomy (தாயகம் – தேசியம் – தன்னாட்சி உரிமை) gradually developed since the independence of Sri Lanka from the British colonisation in 1948. However, the struggle was unconsciously anticipated when the British established three kingdoms into one united country in 1933, which forced TamilsContinue reading “Methagu Velupillai Prabakaran”

Governments before the 6th century and Dravidian and Aryan settlements│6 ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட அரசுகளும் திராவிட, ஆரிய குடியிருப்புகளும்

Map of governments before the 6th century and Dravidian and Aryan settlements. Circle for Dravidian and triangle for Aryan.