Sathiaruby Sivaganesh

Om deg

 • Hva heter du?
  Mitt navn er Sathiaruby Sivaganesh, født og oppvokst Tamil fra den nordlige delen av Sri Lanka kalt Jaffna. Jeg jobber idag som overingeniør og koordinator for undervisningslaboratoriet ved instituttet for biovitenskap på Universitetet i Oslo.
 • Hvor ble du født?
  Vadaliyadaippu, Pandatharippu, Jaffna, Sri Lanka (Eelam)
 • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit?
  Jeg kom til Norge som student i 1984.
 • Hvor er foreldrene dine fra? 
  Vadaliyadaippu, Pandatharippu, Jaffna, Sri Lanka (Eelam)

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen sport?
  I fritiden har jeg alltid hatt et ønske om å holde en aktiv rolle i både trening og andre aktivitetsbaserte tilbud for lokalsamfunnet i Bydel Bjerke og har hatt diverse roller siden 2005. Dette inkluderer per dagsdato treninger som aerobic instruktør og turleder gjennom Aktive Kvinner i Bjerke, og jeg jobber som sykkelinstruktør for innvandrerkvinner i samarbeid med Bydel Bjerke og lokallaget til Syklistenes Landsforening. I tillegg er jeg en ambassadør i lokalsatsningen «Bjerkesirkelen». Jeg var med på dannelsen av Aktive kvinner i Bjerke i år 2016, og jeg har hatt rollene som styreleder og treningsleder for organisasjonen siden dannelse. Som styreleder har jeg også hovedansvar for arrangementer som seminarer og informasjonsmøter i emner som omfatter bl.a. helse, ernæring og trening. Til slutt ønsker jeg å nevne at jeg har vært utøver hos Oslo Stick Fighting Club (tidligere Doce Pares Stovner) siden 2019.
 • Hva er ditt arbeidsted innen sport?
  Som treningsleder holder jeg som oftest treninger i Bydel Bjerke og nærliggende områder. Per i dag holder jeg treninger på Startblokka i de gamle Siemens byggene langs Østre Aker vei og i Lillomarka. I tillegg holder jeg treninger i lokalene til Tamilsk Ressurs- og Veiledningssenter (TRVS) og har dermed en aktivitetsbasert og positiv del i deres tilbud for lokalsamfunnet i nærliggende områdene til organisasjonens hovedkvarter på Rommen. De ulike prosjektene jeg har per i dag og har hatt deltakelse i, samt Bjerkesirkelen, har sine opphav i Bydel Bjerke.
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/stillingen? 
  Som nevnt tidligere har jeg hatt rollene som styreleder og treningsleder i Aktive Kvinner i Bjerke siden dannelse i 2016. Jeg har vært ambassadør i Bjerkesirkelen og sykkelinstruktør siden 2015. I tillegg har jeg siden 2019 vært aktiv utøver i kampsporten Eskrima hos Oslo Stick Fighting Club.

 

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? 
  Jeg hadde en aktiv rolle som styremedlem i en frivillig organisasjon fra 2005 til 2016. I denne rollen hadde jeg ansvar for kompetanseheving for deltakende barn og unge fra det norsktamilske befolkningsgruppen, samt. helseforebyggende trening for kvinner og jenter med ulike innvandrerbakgrunn i Bydel Bjerke. Det var nettopp gjennom denne rollen jeg ble oppmerksom på hvor lite utvalg av aktiviteter og trening var tilpasset innvandrerkvinner i bydelen.  Jeg kjente dermed på ønsket om å gi tilbake til samfunnet de opplevelsene jeg har fått fra trening i den norske naturen og andre turområder i nærmiljøet på Linderud og i Bydel Bjerke i mange år. Jeg valgte derfor i 2016 å fratre min rolle i denne frivillighetsorganisasjonen for å starte min egen frivillighetsorganisasjon med navnet «Aktive Kvinner i Bjerke». Organisasjonen har siden sin dannelse hatt hovedfokus på å tilby innvandrerkvinner helseforebyggende trening og andre gevinstrealiserende aktiviteter innen helse og trening. I tillegg har jeg gjennom organisasjonen også hatt fokus på seminarer og informative arrangementer som tar for seg helse, ernæring og trening på et språk tilpasset disse innvandrerkvinner, samt. tilby muligheter for læring og erfaringsopparbeidelse innen helse som vil komme til nytte for alle innvandrerkvinner. I tillegg har jeg påsett at alle tilbud arrangert av organisasjonen skal oppleves som en åpen arena slik at alle føler seg velkomne og at vi sammen kan styrke hverandre i hvert individs reise mot en bedre helse. Treningsmulighetene Aktive Kvinner i Bjerke tilbyr kan ses på som en alternativ til hva parkene og grøntarealene i asfaltjungelen Oslo Sentrum har å tilby for sin befolkning.

Utdyp gjerne: 

 • Ditt perspektiv om din rolle/stilling 
  Jeg har siden 2005 sett hvordan jeg som et individ kan utgjøre en forskjell ved å være med på å styrke tilbud rettet mot innvandrerkvinner i lokalområdet. Mitt valg har vært å bruke trening og helseforebyggende aktiviteter som et tilbud for å vise innvandrerkvinner hvordan de kan skape en positiv endring ikke bare for deres egen helse, men også familien, nære venner og bekjente. Dette har i tillegg gjort det mulig for ulike befolkningsgrupper til å dele erfaringer og opplevelser fra deres liv og hverdagsdynamikk for å fremme læring. Denne delingen tillater bedre kommunikasjon mellom ulike etnisiteter, samtidig som den er med på å bryte ned fordommer og rasisme. Dermed kan jeg trygt si at mine roller i lokalsamfunnet er og vil være dynamiske. Rollene jeg besitter utgjør størst positivt potensial når jeg anvender personlige opplevelser og erfaringer, samt ressurser jeg har til disposisjon, for å bedre livene til innvandrerkvinner i takt med hvordan samfunnsendringene påvirker disse kvinnene via fokus på deres helse.
 • Hva som motiverer deg mest i din rolle/stilling? 
  Jeg er veldig glad for at jeg har muligheten til å tilby en plattform via Aktive Kvinner i Bjerke for trening, informative arrangementer og sosiale sammenkomst som de i Bydel Bjerke og nærliggende områder kan ta nytte av. Innvandrerkvinnene og deres familie er veldig imøtekommende, hyggelige og samarbeidsvillige, og samtlige har alltid hatt et ønske om å prøve ut nye helseforebyggende treningsmuligheter. I 2018 og 2019 deltok flere innvandrerkvinner fra vår organisasjon i et folkeløp arrangert av Bydel Bjerke, og som en alternativ til kansellerte offentlige arrangementer som dette folkeløpet under pandemitiden, arrangerte vi konkurranser og sammenkomster etter lokale og nasjonale bestemmelser og regler. Det er dermed meget positivt å få høre hvor stor nytte og helsegevinst de får og har fått fra våre tilbud, som har vært den drivende faktoren for organisasjonens motivasjon. I tillegg er det meget motiverende å se mitt arbeid i lokalsamfunnet bli anerkjent på både lokalt og regionalt nivå. Arbeidet mitt har gjort det mulig for meg å delta i en sammenkomst med kronprinsparet og ordføreren av Oslo ved Isdammen i 2017. De viste stor interesse i arbeidet og takket for min innsats i helseforebyggende trening for innvandrerkvinner. Dette møtet har blitt omtalt i boka «Leve Lillomarka – Lillomarkas venner gjennom 50 år», og boken har også et innlegg om meg og Aktive Kvinner i Bjerke. I tillegg har jeg oppnådd andre bragder, som da Bydel Bjerke så mitt engasjement i bydelen og ga meg Ildsjelsprisen i 2016. Jeg har i nyere tid fått tildelt Oslo Frivillighetspris i 2020. Dette kan oppsummeres med mitt personlige mantra i forhold til egen prestasjon: «uten fremgang kommer ingen gevinst». Jeg er også meget takknemlig for støtten jeg får fra min mann og sønn i mitt arbeid i Aktive Kvinner i Bjerke.

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt?  
  Jeg har hatt flere forbilder i min tid som aktiv idrettsperson. I mine yngre dager på Sri Lanka, har min familie vært meget aktive i ulike sportsarrangementer som inkluderte bl.a. friidrett. Etter at jeg kom til Norge, fortsatte jeg med sport, men på en mindre skala. Med min ektemann og min sønn ved min side som viktige støttespillere, ble jeg i tidlig 2000-tallet igjen aktiv deltaker på friidrettsarrangementer og nå nylig en utøver i kampsporten Eskrima (Arnis). Deres støtte i denne kampsporten gjorde det mulig for meg å få to sølv medaljer og én bronse medalje i Oslo Open 2019. I tillegg har de hjulpet meg med mitt ønske om å skape opplevelser og minner, og sammen har vi vært på fjellturer som Romdalseggen, Prekestolen, Kjeragbolten og Galdhøgpiggen. Mine forbilder er dermed min ektemann, Sivaganesh Vadivelu, og min sønn, Prashanth Sivaganesh.  
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling? 
  Se begge underkategoriene i hovedkategori «utdyp gjerne». Gjerne ha fokus på underkategori «Ditt perspektiv om din rolle/stilling» ved gjennomgang.
 • Hva forventer du av den kommende generasjon? 
  Jeg håper på å inspirere og motivere andre i bydelen vi kaller vår hjem for å vekke deres ildsjel. Uavhengig av alder og bakgrunn kan vi hjelpe hverandre til å oppleve hva lokalområdet og dets beboere har å tilby. Sammen kan vi oppmuntre og bistå hverandre i reisen mot et liv med bedre helse og bedre hverdag. Dette vil igjen gi oss glede og felles tilhørighet, som står i sentrum i min frivillighetssjel. Dette gjelder spesielt den kommende generasjonen, som snart vil få ansvaret med å fortsette arbeidet som jeg og andre fra aldrende generasjoner har påbegynt.

Sathiaruby Sivaganesh
Foto: Sivaganesh Vadivelu (05.04.2022). Linderud, Oslo.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: