Divya Kemathas and Dushyah Sivakaran

Om deg

 • Hva heter du?
  Divya Kemathas 
 • Hvor ble du født?
  Ble født i Kristiansund, men flyttet til Oslo når jeg var 2 år gammel.  
 • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit?   
 • Hvor er foreldrene dine fra?
  Foreldrene mine er fra Sri Lanka. De ble født og oppvokst i en landsby rett utenfor Jaffna, som heter Velanai.  

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen organisajsonsledelse?
  Jeg er både økonomiansvarlig og styremedlem 
 • Hva er din arbeidsted innen organisajsonsledelse?
  Oslo 
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen?
  Helt siden organisasjonen ble stiftet i 2019 

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet?
  Dushyah og Sayanthy, som driver organisasjonen med meg spurte om jeg ønsket å ta del i dette. Jeg hadde aldri hørt om at barn og unge i det norsk-tamilske miljøet har blitt/blir overgrepsutsatt. Dette var veldig ukjent for meg og det gjorde meg vondt å vite at det ikke er åpenhet rundt denne tematikken i samfunnet vårt. Konsekvensen av dette er at de utsatte ikke søker hjelp. Dette fikk meg til å innse at det er en tematikk som måtte fremmes.  
 • Utdyp gjerne ditt perspektiv om din rolle/stilling  
  Som økonomiansvarlig så har jeg i hovedsak ansvaret av å kartlegge budsjettet og ha oversikten over regnskapet.   
 • Hva som motiverer deg mest i din rolle/stilling?
  Mer enn mine arbeidsoppgaver i organisasjonen, så er det som motiverer meg arbeidet i å skape åpenhet rundt tematikken i det norsk-tamilske miljøet. Målet er at det ikke skal være et tabubelagt tema for den neste generasjonen.  

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt?
  Jeg har ingen forbilder, men jeg synes menneskene rundt meg er veldig inspirerende. Mamma og pappa har vært de menneskene som har inspirert meg mest. De kom til Norge med ingenting, men greide å skape et hjem til oss. De integrerte seg inn i et nytt land, en ny kultur og ga oss mulighetene de aldri hadde. Det syns jeg er veldig inspirerende, hvor hardtarbeidende de er.  
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling?
  Jeg håper min rolle i organisasjonen og arbeidet vi gjør i unge tamiler vil skape en plattform for overgrepsutsatte, hvor vi sammen kan bevisstgjøre flest mulig om temaet slik at flere kan få og søke den hjelpen de trenger.  
 • Hva forventer du av den kommende generasjon?
  Jeg forventer at den kommende generasjonen er mer åpne. De skal føle seg komfortabel til å søke hjelp og snakke om tematikken. Dette skal ikke være et tabubelagt tema for den neste generasjonen.  

Mvh 
Divya Kemathas
Foto: 2021. Bordeaux, Frankrike


Om deg

 • Hva heter du?
  Dushyah
 • Hvor ble du født?
  Oslo 
 • Hvor er foreldrene dine fra?
  Sri Lanka 

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen organisajsonsledelse?
  Nest leder i Unge Tamiler. 
 • Hva er din arbeidsted innen organisajsonsledelse?
  Oslo 
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen?
  I ca 4 år. 

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? 
  Det startet som en nysgjerrighet og vokste som en viktig del av meg. Forstod ganske tidlig hvor lite både jeg og andre i det tamilske samfunnet visste om et så tabubelagt tema. Det ble også viktig å gi en stemme til de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep i barndommen. Min rolle i organisasjonen er å formidle tematikken og lage en plattform for å diskutere dette. Det ble en økende motivasjon å formidle tematikken til et miljø som er veldig nært meg og mine nærmeste. 

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt?
  Foreldrene mine. 
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling?
  Jeg kan bidra med kunnskap og en plattform for å snakke om tematikker som kan være vanskelig å prate om i vårt samfunn. I tillegg åpenhet og kunnskap i vanskelige situasjoner. 
 • Hva forventer du av den kommende generasjon?
  At de har det noe enklere enn vår generasjon. Dette er noe vi må jobbe med. Håper på mer åpenhet i de kommende generasjonene. 

Hilsen, Dushyah Sivakaran
Foto: 2021. Szczecin, Polen.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: