Oppsummering av utstillingen: «Tamilsk-norske kvinner i en mannsdominert verden»

Deichman Stovner (23.04.2022-28.04.2022)

Diaspora Tamil Archives (DTA) er et nettbasert ressurssenter og fellesskapssarkiv som jobber med dokumentasjon, bevaring og formidling av tamil-norsk migrasjonshistorie.

For å markere vårt 2års arbeid, ønsket vi å arrangere «Vår dag» med en pop-up portrettutstilling med konseptet «Tamil-norske kvinner i en mannsdominert verden». Samt bidra til markeringen av Frivillighetens År 2022. Åpningsseremonien for denne utstillingen ble holdt på Deichman bibliotek på Stovner senter, lørdag den 23. april 2022.

For å opplyse dagens samfunn om hvor varierte yrker og felt det er mulig å være en del av som en tamil-norsk kvinne, fikk vi tildelt spørsmål til 11 utrolig inspirerende kvinner som valgte å dele deres ord. Utstillingen ble kategorisert inn i temaer som kvinner i sport, politikk, organisasjonslederskap, samfunn og media og kommunikasjon. Blant dem var det for eksempel to kvinner fra Norsk tamilsk helseorganisasjon (NTHO) og to fra Unge Tamiler. Mens alle var portrett av enkelt kvinner, var ‘Ilangkatru’ (tamilsk ungdomsradio) et gruppebilde. Med denne utstillingen ønsket DTA å hedre disse dyktige kvinnene i ulike roller og bakgrunner som setter et viktig preg på samfunnet vårt. Det var mulig å se og lese portrettene av disse kvinnene på utstillingen fram til torsdag 28.april 2022. 

Nidarsika Paramalingam (Ninthu) åpner utstillingen

Et par kvinner i portrettplakatene var også til stede på arrangementet, som for eksempel student og aktivist Nidarsika Paramalingam (Ninthu). Nidarsika startet med å åpne utstillingen med sine selvskrevne dikt/spoken word. Det første diktet handlet om rasisme på boligmarkedet; «Fordi en gammel mann med rynker, mener maten vår stinker, sier han at han ikke leier ut til indere mere.» Gjennom diktet ble den tamilske migrasjonshistorien formidlet, og vi fikk høre en dyktig tamilsk kvinne som sto opp for seg selv. Videre leste hun opp diktet sitt ‘Som sola står vi opp’. Nidarsika fortalte her om sin mor, hvilket hun refererte til sola. «Tamilere, vi hyller sola. Vi feirer og takker den. Den gir oss lys, mat, varme og liv. Det er ingen tvil om at amma var min sol, som brenner sterkere enn noe annet, men aldri blir utbrent.», sier hun stolt.

Universitetslektor på Oslomet, Leiv Bjelland var også til stede på utstillingen. Leiv Bjelland forteller at «Community Archives», altså fellesskapsarkiver de siste årene har blitt et viktig forskningsfelt og en viktig arena for samarbeid mellom arkivarer og publikum. «Community archives kan betegnes som dokumentasjonssenter eller initiativer drevet av og for en viss gruppe i en viss community.» Fram til 22.04.2022 hadde han ment at Community archives ikke fantes i Norge, men under utstillingen fortalte han at Diaspora Tamil Archives egner seg godt under denne kategorien.

Og Ola Alsvik (Forskningsbibliotekar (førsteamanuensis) ved Nasjonalbiblioteket) mener at “dette er en klok og gjennomtenkt utstilling, som også formidler varme og engasjement. Kvinneportrettene er lavmælte, men intense – og de gir klare innblikk i vidt forskjellige mennesker som deler en felles identitet som tamiler. Et ekstra viktig poeng er det naturligvis at utstillingen er skapt av tamiler sjøl, av ildsjelene i DTA. Den er formet av deres blikk, ikke av perspektiver utenfra.”

Som en fjær i hatten har OsloMet-Storbyuniversitet endret sitt undervisningsopplegg etter DTA-utstillingen på Deichman Stovner. Siden våren 2022 undervises DTA som et eksempel på Community Archives (fellesskapsarkiv) i Norge for studenter på bachelor i Arkivvitenskap. I dag er DiasporA Tamil Archives et nettbasert ressurssenter og et Community Archives i Norge. Dette var grunnen til at utstillingen illustrerte hvordan blant annet bevaringsinstitusjoner kan bidra til inkludering, tilhørighet og endringer i samfunnet.

Utstillingen inneholdt også en stasjon for barn som kunne sitte og fargelegge. Her kunne de fargelegge tamilenes nasjonalblomst, gloriosalilje (ceṅkāntaḷ). Den er statsblomst i delstaten Tamil Nadu i India og nasjonalblomst i Tamil Eelam(Nord-Øst Sri Lanka)). I denne utstillingen blir ceṅkāntaḷ utstilt til ære for alle tamilsk-norske kvinner som er migrert, født og oppvokst i Norge og som har sine røtter fra disse områdene. Et bilde av gloriosaliljen med fargene ble plassert på bordet slik at barna kunne se hvordan blomsten ser ut. Barna kunne også fargelegge et bilde av linjekunst som besto av 5 portretter av de intervjuede kvinnene. De lurte på hvem disse kvinnene på bildet var og hvilken rolle de spilte for denne tamil-norske utstillingen. «Hvorfor er det bilde av denne jenta her?», spør en liten gutt og peker på bildet. Denne formidlingsmetoden virket effektivt på ungene som hadde mange spørsmål å stille.

Deichman Linderud (12.11.2022-30.11.2022)

Vi arrangerte pop-up portrettutstillingen «Tamil-norske kvinner i en mannsdominert verden» igjen i november 2022. Denne gangen ønsket vi å markere fortsettelsen av «Vår dag» fra april 2022 og markere «Arkivdagen 2022» i de nordiske landene. Denne gangen ble utstillingen stilt ut på Deichaman Linderud (Deichman Demo).

Prosjektledere for utstillingen: Withya Wijeyaraj og Poorani Nagendran, med Sivanja Naguleswaran og Baheerathy Kumarendiran. Bilder: Mathushiya Pirabaharan, Elil Chelliah, Helene Opheim og Baheerathy Kumarendiran.
Artikkel skrevet av: Mathushiya Pirabaharan

Introduksjon til Community Archives:

புதுப்பிப்பு│Update: 25.01.2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: