Antony Rajendram 90 års fødselsjubileum – 2022

Videosnutt/ foto/ minne tekstsamling til markering av Antony Rajendrams 90 års fødselsjubileum

Kjære venner/bekjente og familie av Antony Rajendram

2022 er året da Antony Rajendram ville ha fylt 90 år. For å hedre ham på en fin måte ønsker vi i år å starte en minneinnsamling til minne om den første tamilske mannen som satte foten i historien om tamilsk samfunnsdannelse i Norge.
På selve fødselsdagen, 20. juni 2022 vil det bli publisert en catablog side for Antony Rajendram hvor informasjon om publisert og upublisert materiale om ham vil bli samlet inn og gjort tilgjengelig under et samlested.
En catablog er en weblogg som gir tilgang til katalogiseringsinformasjon om arkivsamlinger.

Graphic: “Antony Rajendram” (BK, 2022)

I tillegg, i forbindelse med Rajendram sitt 90 års jubileum ønsker vi å sette sammen en video, og oppfordrer dere som da er nærmeste familie eller venn eller bekjente til å sende inn en kort videosnutt på 30 sek. til 1 min hvor dere forteller kort om en opplevelse (et minne) med deg selv og Antony Rajendram. Dette minnet vil hjelpe oss andre å forstå hvordan type mann Rajendram var, og hvilken betydning han hadde for sine bekjente og nærmeste. Videosnuttene vil bli publisert i løpet av året på DiasporA Tamil Archives sin hjemmeside og sosiale medier.

Dersom man ikke ønsker å lage video eller synes det blir for teknisk setter vi også pris på et skriftlig minne. Det skriftlige minnet kan ha en lengde på 100 ord (+/-25 ord). Gjerne kom i kontakt dersom du ønsker å skrive mer enn 100 ord.

Vi setter stor pris på om du kan sende foto som kan inkluderes i denne samlingen.

Frist for å melde inn video/ foto/ skriftlig minne er 10.07.2022.

Gjerne ta kontakt hvis du har spørsmål.

Vennlig hilsen,
Abinaya Philip
Hoved samler
Catablog Antony Rajendram


Lansering: Catablog Antony Rajendram

Gratulerer med 90 års fødselsjubileum Antony Rajendram
(20.06.1932 – 12.09.1990)


புதுப்பிப்பு│Update: 20.06.2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: