தமிழ் இளையோர் அமைப்பு (TYO) நோர்வேயின் ஊக்குவிப்புக் கருத்தரங்கு: உலக வாழ் தமிழர்கள் ஆவண மேலாண்மை உயர் கல்வியைக் கற்க முன்வர வேண்டும்

22.10.2020 அன்று DsporA Tamil Archive முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. TYO நோர்வே உயர்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான வருடாந்த ஊக்குவிப்புக் கருத்தரங்கை 21 ஆம் திகதி அக்டோபர் மாதம் 2020 அன்று ஒஸ்லோவில் உள்ள தமிழர் வள ஆலோசனை மையத்தில் (Tamil Resource and Counseling Center/ Tamilsk Ressurs og Veiledning Senter – TRVS) ஒழுங்கு செய்தது. நோர்வேயிய உயர் கல்வியில் உள்ள கல்வி வாய்ப்புகளை அறிமுகப்படுத்தவும்Continue reading “தமிழ் இளையோர் அமைப்பு (TYO) நோர்வேயின் ஊக்குவிப்புக் கருத்தரங்கு: உலக வாழ் தமிழர்கள் ஆவண மேலாண்மை உயர் கல்வியைக் கற்க முன்வர வேண்டும்”

TYO Norway Motivation Seminar: worldwide Tamils need to come forward to study documentation management

This post is based on the original post on DsporA Tamil Archive Facebook page on 22nd October 2020. TYO Norway organised their annual motivation seminar for high school students on 21st October 2020 at Tamil Resource and Counseling Center (Tamilsk Ressurs og Veiledning Senter – TRVS) in Oslo. The aim of the seminar is toContinue reading “TYO Norway Motivation Seminar: worldwide Tamils need to come forward to study documentation management”