Wikiverksted ved Annai Poopathi Tamilsk Kultur Senter, Rommen

Av Thivanuya Chandramohan

Hovedoppgaven til Lokalhistoriewiki er å utforske forskjellige lokale tradisjoner som ikke alle vet om. En arbeidsgruppe ved Lokalhistoriewiki har nemlig tatt et grep innenfor Tamilsk kultur og historie.  Det er faktisk elever på Annai Poopathi Tamilsk Kultur senter i Rommen, som frivillige sitter og planlegger artikler.

Den 21. november 2021, fikk arbeidsgruppen i samarbeid med kultur senteret i Rommen en mulighet til å gi elever en smakebit av hele prosjektet. Rundt 36 elever på 10., 11. og 12. trinn ved kultur senteret ble inndelt i 6 grupper. Hver gruppe valge en leder og deltok i et kollektivt digitalt gruppearbeid hvor de planla artikler. Gruppe oppgaven baserte seg på å finne tre forskjellige temaer som skal være lokalt eller transnasjonalt og historisk. Deretter skulle de planlegge strukturen til artiklene og hvordan de kunne finne passende bilder. På slutten av dagen fikk de fremført deres gruppearbeid.

Målet med gruppearbeidet var å sette i gang skriving av leksikalsk artikler i tamilsk kultur og historie, slik at de andre kulturene i norsk samfunn får et innblikk i det tamilske perspektivet. Under verkstedet kom det mange interessante temaer. Arbeidsgruppen ble imponert og overrasket over effektiviteten til ungdommene som planla tre artikler på rundt 20-25 minutter. Arbeidsgruppen ser frem til å holde kontakten med ungdommene for å få deres plan til ferdig skrevet artikler. Dagen ble også et sosialt treff med mat og drikke. Arbeidsgruppen ser frem til å etablere samarbeid med tamilske skoler og organisasjoner rundt omkring i landet for å arrangere flere wikiverksteder i fremtiden.

Det var tydelig i denne wikiverkstedet at ungdommer er villig til å bidra til verdifullt arbeid for samtid og fremtid. Jobben deres med å skrive historie bidrar til å redde historier som er i ferd med å gå tapt. DiasporA Tamil Archives formidler gladelig sin kjærlighet og hilsener for deres interesse, tid, engasjement og samarbeid.


புதுப்பிப்பு│Update: 11.01.2022

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: