′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 2

16. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது. ஏன் தமிழரிடத்தில் «பதிவு» / «ஆவணம்» பற்றிய போதிய புரிதல் இல்லை? கி.மு. 3 ஆம் நூற்றாண்டு என்று கணிக்கப்பட்ட சங்க காலம் மற்றும் தமிழ் வரிவடிவமான «தமிழ் பிராமி»யை, கீழடி தொல்பொருள் சான்றுகள் இன்னும் சுமார் 300 ஆண்டுகள் பின்னோக்கி நகர்த்தியுள்ளது. அதாவது கி.மு. 6 ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழர்கள் நாகரீகம்Continue reading “′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 2″

What is «ஆவணம்»? – 1

This post is based on the original post at facebook page, “Archive of Tamils in Norway”, on 13th June 2020. In the past couple of years, there is a new wave of shared thought among Tamils around the world about the archive of Tamils. It is noticeable on websites and social media that they areContinue reading “What is «ஆவணம்»? – 1”