நோர்வேயிய நூலகங்களில் தமிழ் நூல்கள்

19. யூலை 2020 அன்று, வசீகரன் சிவலிங்கம் DsporA Tamil Archiveயைத் தொடர்பு கொண்டு சமூகத்தில் நிலவும் ஒரு பொதுவான தேவையை பகிர்ந்து கொண்டார். ஈழத்திலிருந்து புலம்பெயர்ந்த இரண்டாம் தலைமுறையைச் சேர்ந்த தமிழர் ஆகிய இவர் ஒரு கவிஞர் மற்றும் Vaseeharan Creations Sivalingam மற்றும் நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா (Norway Tamil Film Festival) ஆகிய அமைப்புகளின் நிறுவுனர் ஆவார்.நோர்வே வாழ் தமிழர்கள், உலகத் தமிழர்கள் போலவே, பல நூல்களையும் பிற எழுத்து வடிவிலானContinue reading “நோர்வேயிய நூலகங்களில் தமிழ் நூல்கள்”

Published Tamil books at Norwegian libraries

On 19th July 2020, Vaseeharan Sivalingam contacted DsporA Tamil Archive and shared a common concern. He is the second generation of migrated Tamil from Eelam, who is a poet and the founder of Vaseeharan Creations Sivalingam and Norway Tamil Film Festival.Tamils in Norway, as well as around the world, have published many books and otherContinue reading “Published Tamil books at Norwegian libraries”