Det tamilske Bergen arrangementet

Spørsmålet om hva «diaspora» betyr ble fremmet til DiasporA Tamil Archives på arrangementet den 15. september 2022. Begrepet er observert som nytt blant grasrotnordmenn. Med Nichola G. Stephen, Dhayalan Velauthapillai, Macwin Yogendran hadde vi stor glede å delta i paneldiskusjonen på det norske arrangementet, «det tamilske Bergen», arrangert av Det Vestnorske Teateret og Memoar. PaneletContinue reading “Det tamilske Bergen arrangementet”

The Tamil Bergen event

The question of what “diaspora” means was put forward to DiasporA Tamil Archives on 15th September 2022. Hence, the term is observed as new among the grassroots Norwegians. With Nichola G. Stephen, Dhayalan Velauthapillai, and Macwin Yogendran were we delighted to take part in the panel discussion at the Norwegian event, “det tamilske Bergen” (TheContinue reading “The Tamil Bergen event”