Women at Ilangkatru- இளங்காற்று Radio

Om dere

 • Hva heter dere?
  Ilangkatru- இளங்காற்று
 • Hvor ble dere født?
  Norge
 • Om dere ikke er født i Norge, når flyttet dere hit?
 • Hvor er foreldrene deres fra?
  Tamil Eelam

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har dere innen media?
  Radiovert og lydteknikere
 • Hva er deres arbeidsted innen media?
  Radio og podcast
 • Hvor lenge har dere hatt denne rollen/ stillingen?
  1 år og 7 mnd. Startet august 2020

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte dere akkurat dette feltet/fagområdet?
  Vi ville tenke litt nytt og hva ungdommer trenger i dag. Vi merket at veldig mange ungdommer har mye på hjertet, og vi utvikler stadig nye talenter og kunnskap. Vi så mangelen på plattformen for å dele og løfte hverandre opp. En annen ting at det ble store genereasjon-skiller, og vi ville gjøre noe med der. Derfor satte vi i gang med Ilangkatru. 
 • Utdyp gjerne om deres perspektiv om din rolle/stilling.
  Vi har en nøkkelrolle i dagens tamilske samfunn, og ser at vi kan bidra mye til samfunnets utvikling. Løfter tema som burde snakkes om, snakker om misforståelser mellom generasjoner, og inkluderer flere ulike ungdommer. 
 • Hva som motiverer dere mest i deres rolle/stilling?
  Alle tilbakemeldinger, og engasjement rundt innholdet vårt. Flere ungdommer og foreldre som hører på som gir tilbakemeldinger som samsvarer må målene våres. 

Forbilde 

 • Hvem er forbildet deres?
 • Hvordan kan/tenker dere bidra til samfunnet gjennom deres rolle/ stilling?
  Ta opp utfordringer i samfunnet, dele kunnskap om ulike temaer med fagpersoner, løfte unge talenter, og bygge forståelse mellom generasjonene.
 • Hva forventer dere av den kommende generasjon?
  Videreutvikle plattformen og fortsette å knytte relasjoner mellom alle generasjoner. 


Akilina På vegne av kvinner i Ilangkatru
I foto fra venstre: Vennila Nimalenderan, Abinaja Setha Rajadurai, Tharahai Rajadurai, Abirami Sellappah og Akilina Wimalarasan.
Mangler: Sambavi Vethananthan, Vaithehi Thayaparan og Sindhuja Santhakumar


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: