Vasuky Jeyapalan

Om deg

Vasuky Jayapalan født 1965 i Pointpedro ,Ceylon og kom til Norge i 1991. Mine foreldre kommer fra mitt hjemland, Ceylon.
Siden 1998 jobber jeg som leder i Oslo Fine Arts Academy og driver dettee fra Veitvet ,Oslo.
Jeg er en kunstner i tamilsk musikk felt. Hele mitt liv tenker jeg hvordan jeg kan bidra via tamilsk musikk  til verden. Alltid liker jeg å gå min egen vei, derfor er jeg flink til å lage nye prosjekter og bygge nettverk på verden basis. Jeg har en natur å være forbilde.
Jeg forventer fra kommende generasjon at dere må utvikle deres egen kultur og kunnskap . 

Lykke til videre!
Vasuky Jayapalan
Foto: Krishnaveni (Sommer 2021) Drøbak.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: