Maitrayi Sabaratnam

Om deg

 • Hva heter du?
  Maitrayi Sabaratnam
 • Hvor ble du født?
  I Sri Lanka.
 • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit?
  1985
 • Hvor er foreldrene dine fra?
  Sri Lanka

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen media?
  En av de 2 redaktorene.
 • Hva er din arbeidsted innen media?
  Startet kvinnetidskriftet Sakti, (betyr den allmektige gudinne Sakti. Ordet også betyr energi).
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen?
  2 år (1990-begynnelsen av 92)

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? Utdyp gjerne.
  Bakgrunn fra Sri Lanka:
  – kvinnediskrininerende samfunnet
  – lest kvinnefrigjørings literatur,
  – skrev noen få dikt og essay om temaet

  I norge:
  – Ble kjent med likestillingen og historien om kvinnekamp i Norge.
  – Tenkte å starte en kvinnetidskrift for å engasjere tamilske kvinner.
  – Fant Thayanithy som delte samme interesse.
 • Din perspektiv om din rolle/stilling
  Det var interessant og engasjerende :
  – finne relevante saker, ikke bare kvinne-relaterte, men interessant for alle
  – skape diskusjon om kvinnestillingen i tamilske samfundet
  – igjenkjenne og bevisgjøre diskrimineringen
  – vite om norske kvinne perspektiv
  – tamilske kvinner utvikle sine potensialer i den friheten og muligheten norske samfunnet tilbyr.
 • Hva som motiverer deg mest i din rolle/stilling?
  – Bli kjent med likesinnede tamilske kvinner og norske som bidro med norske side av saken.
  – diskusjon og engasjement fra lesere både menn og kvinner
  – politiske situasjoner i hjemmelandet og begivenheter i Sri Lanka og verden
  – Tamilenes liv i det nye landet Norge og utfordringer
  – savn av hjemladet og livet der.
  – introduksjon til norske verdier og levemåte

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt?
  Kvinne aktivister og forfattere som har kjempet for kvinnenes rettigheter.
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling?
  Selv om vi ikke kunne nå et bredere kvinnepublikum og oppnådde målet vårt, har vi bidratt til å arkivere immigrant livet i det nye landet so vel som politisk situasjon i hjemmelandet og begivenheter i denne perioden.
 • Hva forventer du av den kommende generasjon?
  – kvinner må komme ut av komfortsonen
  — Ta høyere utdanning, spesielt i real fag
  — bevege fra kvinneorientert yrker til andre høystatus og spennende yrker
  — ikke vare begrenset av tradisjonelle tankegang
  – lære historien om
  — kvinnekampen og veien til den den friheten
  — deres tamiske røtter
  — bygge livet videre på den kunnskapen
  – engasjere i kultur/samfunnet, bevare miljøet, vare solidarisk
  – fremfor alt vare et godt menneske


Maitrayi Sabaratnam
Foto: Premraj (2015). Trondheim.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: