Treshalini Anne Kantigern

Om deg

 • Hva heter du? 
  Treshalini Anne Kantigern
 • Hvor ble du født?  
  Født og oppvokst i Oslo
 • Hvor er foreldrene dine fra? 
  Begge er fra Sri Lanka

Rolle/ stilling 

 •  Hvilken rolle/stilling har du innen sport?
  Jeg har tidligere vært trener og spiller for SF Grei, men er nå ute grunnet skade og studie
 • Hva er din arbeidsted innen sport?
  Grei
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen?
  Jeg startet vel i 2017 som fotballinstruktør under fotballskolene som ble holdt i sommer. Derfra har jeg videre bygget meg opp og trent jentelag i både barne og ungdomsfotballen.
  Når det gjelder spiller, så har jeg spilt fotball i klubben siden 2010/11. 

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? 
  Da jeg fikk tilbud om å være instruktør og ha treninger med små barn innså jeg hvor stor innflytelse jeg som en eldre spiller og jente kunne påvirke dem positivt både på og utenfor fotballbanen. Siden har jeg alltid ønsket å dele mine erfaringer og kunnskap innen fotball og ha muligheten til å se spillernes utvikling allerede i ung alder.

  Når det kommer til hvorfor jeg valgte å spille fotball, var det nok fordi jeg ville være en del av et lag og spille med andre folk. Fotball har vært en stor del av meg så lenge jeg kan huske.
 • Ditt perspektiv om din rolle/stilling 
  Som både spiller og trener har jeg hatt muligheten til å møte på mange ulike mennesker, både store og små. Det er utrolig lærerikt å se hvordan så mange ulike mennesker og personligheter kan komme sammen og skape et fellesskap.

  Derfor var det som trener alltid et mål å inkludere alle og passe på at hver enkelt fikk den utfordringen de selv trengte for å få en best mulig utvikling på en best mulig måte.
 • Hva som motiverer deg mest i din rolle/stilling? 
  Det som motiverer meg mest er nok at jeg kan nå ut til så mange ved å gjøre noe jeg elsker. Fotball er så mye mer enn bare fotball. Det at jeg kan bidra til å skape et fellesskap er det som motiverer meg mest. Spesielt som en med minoritetsbakgrunn ettersom det er færre med minoritetsbakgrunn som starter på idrett, særlig blant jenter.

Forbilde 

 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling? 
  For meg var det alltid viktig å bidra med å utvikle fotballen på jentesiden, samt være et forbilde for unge og eldre spillere med minoritetsbakgrunn. Som fotballspiller og trener kan jeg være med å spre et budskap om at jenter/kvinner også tilhører i den mannsdominerte idretten.
 • Hva forventer du av den kommende generasjon? 
  Jeg forventer at det blir mer satsing i fotballen på den kvinnelige siden og at idretten blir mer likestilt.


Treshalini Anne Kantigern
Foto: 06.04.2022). Riga Latvia.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: