Cyndia Jeyandra and Santhiya Pirapakaran

Om dere

 • Hva heter dere?
  Cyndia Jeyandra og Santhiya Pirapakaran
 • Hvor ble dere født?
  Norge
 • Om dere ikke er født i Norge, når flyttet dere hit?  
 • Hvor er foreldrene deres fra?
  Eelam.

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har dere innen organisajsonsledelse?
  Cyndia har rolle som styreleder, og Santhiya som styremedlem.  Sammen med Kesi Narayanapillai har Cyndia og Santhiya også vært prosjektledere for hhv Norsk- Tamilsk Koronatiltak 2020, 2021 og 2022.
 • Hva er deres arbeidsted innen organisajsonsledelse?
  Vi er med i styret i Norsk Tamilsk Helseorganisasjon. Vi jobber hovedsakelig i Oslo/Viken området, men også i resten av Norge samt i Sri Lanka.
 • Hvor lenge har dere hatt denne rollen/ stillingen?
  Siden august 2021

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? Utdyp gjerne dere perspektiv om deres rolle/stilling og hva som motiverer dere mest i deres rolle/stilling? 

Motivasjon for å studere medisin kommer av at vi bærer stor glede og stolthet av å kunne ha kunnskap og muligheten til å hjelpe andre. Gjennom Norsk Tamilsk helseorganisasjon får vi muligheten til å gjennomføre akkurat dette, og da særlig rettet mot norsk-tamilske innvandrere. Det som motiverer oss mest er muligheten til å gi tilbake til den minoritetsgruppen vi tilhører. Det å bruke kunnskap fra teorien i praktisk og samfunnsmedisinsk rettet hverdag øker spenningen i arbeidet og rollen vi har. 

Forbilde 

 • Hvem er forbildet deres?
  Foreldrene våre er forbildet vårt. De har begge en iboende egenskap til å hjelpe andre. De har alltid fortalt oss om å gi den hjelpen vi er i stand til å gi andre.
 • Hvordan kan/tenker dere bidra til samfunnet gjennom deres rolle/ stilling?
  Med rollen vår kan vi gjøre både små og store forandringer i den norsk-tamilske befolkningens helse. Gjennom å formidle kunnskap om helse er fellesmålet til NTHO å øke den generelle helsekvaliteten i befolkningen. Målet er også å hjelpe den tamilske befolkningen på TamilEelam.
 • Hva forventer dere av den kommende generasjon? 
  Frivillig arbeid er givende, og vi håper at flere i den kommende generasjonen også ønsker å delta i dette. Det er mulig å gjøre store forskjeller med små tiltak!


Cyndia Jeyandra og Santhiya Pirapakaran
Foto: Cyndia Jeyandra (05.04.2021) and Santhiya Pirapakaran (21.10.2019, Lillestrøm)


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: