Kamzy Gunaratnam

Om deg

 • Hva heter du?
  Kamzy Gunaratnam
 • Hvor ble du født? 
  Jaffna, Sri Lanka
 • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit? 
  Mai, 1991
 • Hvor er foreldrene dine fra?
  Sri Lanka/Norge

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen politikk?
  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
 • Hva er din arbeidsted innen politikk?
  Stortinget
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen? 
  Siden oktober 2021

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet?
  Jeg ønsker å gjøre en forskjell – sammen med resten av samfunnet.
 • Utdyp gjerne ditt perspektiv om din rolle/stilling
  Jeg er heldig som har fått muligheten til å drive med politikk. Samtidig er det et ansvar vi alle har til å engasjere oss utover vår egen navle. Jeg ønsker å gjøre en forskjell gjennom politikken og gjennom helheten.

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt? 
  Mamma og pappa er mine forbilder.
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling?
  Jeg tenker å fortsette innsatsen på en måte som gjør at jeg kan se meg selv i speilet hver dag og være stolt – men aldri fornøyd. Kampen fortsetter.
 • Hva forventer du av den kommende generasjon?
  At man tenker større enn seg selv, bygger vennskap og allianser og dytter samfunnet i en bedre retning. På veien dit må vi også se det beste i hverandre og løfte hverandre opp.


Kamzy Gunaratnam
Foto: Sturlason (Februar 2020) Rådhuset, Oslo.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: