Sulaksana Sivapatham

Om deg

  • Hva heter du? 
    Sulaksana Sivapatham
  • Hvor ble du født?  
  • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit?
    Flyttet i november 1989
  • Hvor er foreldrene dine fra? 
    Mamma og pappa er fra Sri Lanka!

Mitt navn er Sulaksana Sivapatham og er født i Jaffna på Sri Lanka. Jeg flyttet til Norge som 6åring. 

Ved valget i 2019 blitt valgt som vara for Oslo SVs bystyregruppe og sitter som vara i Samferdsels og miljøutvalget.  En del av arbeidet mitt er å finne ut hva som er behovet for folk som bor i utkantbyen, slik som i Groruddalen. Jeg opplever fra tidligere at en del av politikken som gjennomføres er tilpasset byfolk, mens folk som bor utenfor sentrum blir oversett. Dette vil jeg prøve å gjøre noe med. I tillegg er informasjon om hvorfor noen av de politiske vedtakene fra bystyre ikke forklart godt nok for folk, det prøver jeg å gjøre noe med også. Jeg gir mine innspill der det er mulig. Jeg sitterogså som vara i bydelsutvalget i Bydel Alna. I tillegg har jeg for 2022 blitt valg som fast medlem i styringsgruppen til Lutvann skole som er en barneskole i Alna bydel. Dette er en vern fordi jeg er lokalpolitiker i bydel Alna. 

I 2022 har jeg også fått i oppgave fra Oslo SV om å lede gruppen som skal finne nytt Fylkesstyre for Oslo SV, dette arbeidet har jeg også gjennomført på en svært tilfredsstillende måte. Samferdsels- og miljøutvalget er ikke mine førstevalg i politikken, men det er tema som berører folk i hele landet. Derfor ser jeg det som viktig bidrag, selv om det jeg brenner mest for er barn, skole og oppvekst, i tillegg til generell fokus på urettferdighet i samfunnet.

Jeg som er mamma til to jenter ønsker også å vite at det er mulig å være en god, samtidig som man er politisk aktiv eller er samfunnsengasjert.

Mitt politiske engasjement er preget av min bakgrunn som tamil, mitt arbeid med Nansen fredssenter og folkehelseinstituttet, samt mitt tidligere arbeidsforhold på Oslo krisesenter. Mine foreldre flyktet slik at de kunne overleve krigen, og for meg har det å være politisk aktiv vært å benytte meg friheten og mulighetene i Norge. Å vokse opp med krigen på Sri Lanka har gjort engasjementet rundt krigsforbrytelser, og fokuset på flyktningenes livssituasjoner til mine hjertesaker. 

Mitt politiske forbilde er Inga Marte Thorkildsen, som har vist at det er mulig å kjempe for barn og unge av hele sitt hjerte. Hun har vist tydelig at det ikke er så mye rom for å slappe av når det kommer til ting som er det beste for barna. Siden ung alder har Jan Egeland vært en viktig forbilde for meg. Hans bidrag i FN og måten han jobbet under tsunami i 2004, der han var opptatt av rettferdig fordeling av midlene, da han kritiserte USA uten å nøle i krigen i Irak og mye mer. 

Den kommende generasjonen må finne ut hva de ønsker med fremtiden. De må vite mer om hvem de er, deres familie, historiene til foreldrene, hva som er det beste for flere enn sin egen familie. Veldig mange unge er opptatt av natur, miljø og rettferdighet, men flere må våge å ta kampen mot sine foreldre. Finne ut hvem de er, hvorfor vi lever som vi lever og hvordan samfunnet vi lever i skal se ut.


Sulaksana Sivapatham
Foto: Ingar Sørensen (2020). Møllergata parken i Oslo.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: