Siv Rajendram Eliassen

Om deg

 • Hva heter du? Siv Rajendram Eliassen
 • Hvor ble du født?  Stavanger, 17061967
 • Om du ikke er født i Norge, når flyttet du hit?  
 • Hvor er foreldrene dine fra? Mor fra Norge, Stavanger. Far fra Sri Lanka, Jaffna. 

Rolle/ stilling 

 • Hvilken rolle/stilling har du innen media og kommunikasjon? Jeg er manusforfatter og arbeider med manus til tv-serier og spillefilm. 
 • Hva er din arbeidsted innen media og kommunikasjon? Oslo, Stockholm, København. Firmaet heter «Dreamroom AS»
 • Hvor lenge har du hatt denne rollen/ stillingen?  Siden ca 2000

Motivasjon 

 • Hvorfor valgte du akkurat dette feltet/fagområdet? 
  Jeg oppdaget at jeg er en historieforteller, og at jeg har historier å fortelle. 
 • Utdyp gjerne ditt perspektiv om din rolle/stilling og hva som motiverer deg mest i din rolle/stilling?  Som kvinne med bakgrunn både fra Sri Lanka og Norge  forsto jeg på et tidspunkt at jeg har et unikt perspektiv på verden. Jeg ønsket å bringe dette inn i norsk tv-og film bransje. Jeg har vært opptatt av hvordan fortellerperspektivet former historien, og hvordan historien formes av hvem som forteller. 

Forbilde 

 • Hvem er forbildet ditt?  Jeg kan ikke trekke frem et enkelt forbilde, men kvinner- og menn, som  gjennom alle tider som har våget å flytte på seg, med alt det innebærer av ofre for dem selv, for å gi sine barn en bedre, tryggere eller friere fremtid. Det beundrer jeg og det inspirerer meg. 
 • Hvordan kan/tenker du bidra til samfunnet gjennom din rolle/ stilling? 
  Jeg håper og tror at jeg med min bakgrunn kan bidra til å påvirke samfunnet og bransjen jeg arbeider i – i en mer mangfoldig retning. Det betyr ikke at jeg alltid skriver fra et perspektiv som halvt tamil og halvt norsk kvinne for øyet. Men jeg er det jeg er – og det tror jeg har en verdi. 
 • Hva forventer du av den kommende generasjon? 
  Jeg tror vi som har passert 50 gjør lurt i å ikke forvente ting av den kommende generasjon. De forventer mye av seg selv, de stiller høye krav til seg selv, og jeg gleder meg til å se hva de kommer med. 


Siv Rajendram Eliassen
Foto: Marte Vike Arnesen (2019). Oslo.


புதுப்பிப்பு│Update:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: