பாலா மற்றும் பாலு: இரண்டு ஆவணப்படுத்தல் தளங்கள்

antonbalasingham.com
பாலு மகேந்திரா நூலகம்

படம்: antonbalasingham.com

antonbalasingham.com

படம்: பாலு மகேந்திரா நூலகம் முகநூல்

பாலு மகேந்திரா நூலகம்

நீங்கள் அறிந்த வேறு தமிழ் ஆவணகம், நூலகம், அருங்காட்சியகம் அல்லது தமிழர் ஆவணச் சேகரிப்புகள் பற்றி எங்களுக்கு அறியப்படுத்துங்கள். பிஜி தீவுகள் முதல் கனடா வரை, நோர்வே முதல் தென் ஆபிரிக்கா வரை வாழ் உலகத் தமிழர்களின் ஆவணங்களை அறியத்தாருங்கள்.

“ஆவணங்கள் இருப்பிற்கான சான்றுகள்.”

DsporA Tamil Archive

புதுப்பிப்பு│Update: 28.12.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: