′′ஆவணம்′′ என்றால் என்ன”? – 4

25. யூன் 2020 அன்று “நோர்வே வாழ் தமிழர் ஆவணம்” எனும் முகநூல் பக்கத்தில் பதிந்த இடுகையின் அடிப்படையில் இங்கு மீள்பதிவு செய்யப்படுகின்றது.

ஆவணப் பொருட்கள் (archival materials) என்றால் என்ன?

Documentary: 10th Anniversary of Annai Poopathi Tamilsk Cultural Centre, 2002

ஆவணப் பொருள்: ஒலியும் ஒளியும்
Records creator/ பதிவேட்டு உருவாக்குனர்: Vaseeharan Creations
இப்பதிவில் ஒரு கனேடிய தமிழரை நேர்காணல் செய்தாலும், இத்தயாரிப்பு நோர்வேயைத் தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் ஒரு அமைப்பைச் சேர்ந்தது. எனவே இந்த ஆவணம் நோர்வேயில் ஆவணப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

YouTube Show: Pulampeyarntha Tamilargal | Director Ranjth Joseph |

புதுப்பிப்பு│Update: 24.11.2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: