Bergen tamilske avis

Bergen tamilske avis ble lansert i januar 2021. Avisen publiseres som månedsblad jevnlig på nettsiden www.norwayradiotamil.com. Nettsiden blir også oppdatert med daglige nyheter fra Norge og andre land.

«Bergen tamilske avis» gir mange viktige informasjoner og nyheter som kommer til nytte for folket våres.

I 2021 kom avisen kun ut som en e-avis. Etter forespørsel fra mange lesere som hadde problemer med å lese avisen elektronisk, ble avisen trykt i få antall eksempler i vanlig format som ble distribuert i 2022. Dette ble veldig nyttig for mange. Bergen tamilsk avis bidrar til folket i Norge gjennom å bli kjent med hendelser i Norge. Vi pleier også legge til rette for arena hvor folk samler seg for samtaler og ide utveksling. Meningsytringene til tamilere viser at avisen gjør en god jobb for vårt folk til å bli kjent med Norge.

I oktober 2022, holdt vi «Sri Lanka kultur- og eventyrarrangement» for barn på Bergen litteratur huset. Vi fikk fremvist tamilsk folkedans og eventyr for familier fra mange kulturer. Det ble oppdatert lokale nyheter og informasjon om helse på sosiale medier og nettsider. Vi publiserte blant annet barnetegninger fra programmet på avisen våres.

Det bor mer enn 12 000 tamiler i Norge hvor mange barn og ungdommer som er norsk-tamilere. Denne gruppen har behov for å få informasjon på norsk, men det bor også en eldre tamilsk generasjon som ikke behersker norsken så godt. De trenger informasjoner på morsmålet.

Norge bærer mye kultur, og har integrering som et av fokus. Derfor er det viktig å dele kulturen med hverandre. Avis på tamilsk og enkel norsk vil være et godt plattform for å dele og oppdatere på hverandres kultur.

Nyheter som angår Norge, regjeringens vedtekter, kommuner, fylkeskommunens informasjoner, bystyret vedtekter, smittevern tiltak fra helse myndighet, er noe av de viktigste informasjonene som skal forstås av alle.

Avisen inneholder viktige nyheter, samtidig kulturelle bidrag fra minoritets befolkning som bor her.  Dette er en plattform for å dele det litterære, kulturelle, politiske, helsemessige og sosiale bidragene til hverandre.

Det inneholder intervjuer samtaler, artikler og innlegg fra forskjellige fagfolk med aktuelle temaer som vil angå på forskjellige tider.

E-avisens hovedmål er å oppdatere nyheter og informasjoner som angår oss her i Norge, og bidra til mer integrering mellom de forskjellige minoritets gruppene som bor i landet, og for å ta vare på den norske kulturen.

Ansvarlig redaktør er Julius Antonipillai.புதுப்பிப்பு│Update: 30.04.2023

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: