Internasjonal dugnad: En appell fra Anthony Rajendram om i samarbeid å lære toleranse og nestekjærlighet og praktisere det

Antony Rajendram catablog entry.
Internasjonal dugnad: En appell fra Anthony Rajendram om i samarbeid å lære toleranse og nestekjærlighet og praktisere det.
Nordlands Framtid newspaper.
18.06.1960.