“Ungdomsaksjonen mot Sult” bygger opp fiskerianlegg på Nord-Ceylon

Antony Rajendram catablog entry.
“Ungdomsaksjonen mot Sult” bygger opp fiskerianlegg på Nord-Ceylon.
“The youth action against hunger” builds up fishing facilities in northern Ceylon.
Glåmdalen.
02.08.1968.

Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp

Antony Rajendram catablog entry.
Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp.
Rationing of fish in Ceylon: The fish shortage can be eliminated thanks to Norwegian help.
Finnmarksposten.
02.03.1968.

Omfattende innsamling skal skaffe pengene til båtbyggeri på Ceylon: Kjempeaksjon starter 3. oktober

Antony Rajendram catablog entry.
Omfattende innsamling skal skaffe pengene til båtbyggeri på Ceylon: Kjempeaksjon starter 3. oktober.
Extensive fundraising to raise money for boat building in Ceylon: Huge campaign starts on 3 October.
Glåmdalen.
29.09.1967.