Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp

Antony Rajendram catablog entry.
Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp.
Rationing of fish in Ceylon: The fish shortage can be eliminated thanks to Norwegian help.
Finnmarksposten.
02.03.1968.