“Ungdomsaksjonen mot Sult” bygger opp fiskerianlegg på Nord-Ceylon

Antony Rajendram catablog entry.
“Ungdomsaksjonen mot Sult” bygger opp fiskerianlegg på Nord-Ceylon.
“The youth action against hunger” builds up fishing facilities in northern Ceylon.
Glåmdalen.
02.08.1968.

Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp

Antony Rajendram catablog entry.
Rasjonering av fisk på Ceylon: Fiskemangelen kan oppheves takket være norsk hjelp.
Rationing of fish in Ceylon: The fish shortage can be eliminated thanks to Norwegian help.
Finnmarksposten.
02.03.1968.