புலம்பெயர் தமிழர் நாட்காட்டி│ Diaspora Tamil calendar

புலம்பெயர் தமிழர் நாட்காட்டி
Diaspora Tamil calendar

Image: “Snow” (BK, 2016). Oslo, Norway.

The Tamil equivalents to the months in the Gregorian calendar are mentioned here according to the year 2022. Tamil new year on 14th January (15th in a leap year) is celebrated as Taip poṅkal (தைப் பொங்கல்) by Tamils. Tamil new year on 14th April (15th in a leap year) is celebrated as cittiraip poṅkal (சித்திரைப் பொங்கல்) by Tamils. Other ethnicities in South Asia and Southeast Asia, including Sinhalese in Sri Lanka, do also celebrate 14th April (15th in a leap year) as the new year that they call by varying names.

Thank you to everyone who has contributed the suggestion of important days for Tamils. Continue to suggest us important days for Tamils that evoke good and bad emotions, memories, experiences and milestones in the history of the Tamil Diaspora.

Let us record the date of birth of Tamil organisations in Norway in the calendar.
நோர்வேயில் உள்ள தமிழ் அமைப்புகள் பிறப்பெடுத்த திகதியை நாட்காட்டியில் பதிவு செய்வோம்.

January (மார்கழி – தை)

GregorianTamilEvents
Tamil Heritage Month (2016) (M-24, House of Commons, Canada).
Tamil Heritage Month (2022) (Tamil Heritage Month UK, UK Parliament).
1 January17 mārkaḻi (மார்கழி)New Year’s Day in the Gregorian calendar.
10 January26 mārkaḻi (மார்கழி)Anniversary of Tamil Murasam Radio (Oslo, 1997) (Brreg.no).
17.02.1997 is the date of commencement of broadcasting.
1329 mārkaḻi (மார்கழி)pōkip poṅkal (போகிப் பொங்கல்).
1401 tai (தை)taip poṅkal (தைப் பொங்கல்).
1401 tai (தை)Anniversary of Norway Tamil Sangam (Oslo, 1979) (Brreg.no) (06.12.2009 is registered as the date of foundation in Brreg.no. It is the date when it was registered as an organisation in Norway).
1502 tai (தை)māṭṭup poṅkal (மாட்டுப் பொங்கல்) or paṭṭip poṅkal (பட்டிப் பொங்கல்).
1603 tai (தை)kāṇum poṅkal (காணும் பொங்கல்).
3017 tai (தை)Anniversary of Norwegian Tamil Health Organisation (Oslo, 2003) (Brreg.no).

February (தை – மாசி)

TamilEvents
01 February 19 tai (தை)Anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Centre – Rommen (Oslo, 1992) (Brreg.no). Annai Poopathi Tamil Cultural Centre was first established on 01.02.1992. After rental and a few displacements from one Norwegian Municipality school to another, it moved to Rommen at its permanent building. Since then it is identified as Annai Poopathi Tamil Cultural Centre – Rommen. See also its branches and central board.
06 February 24 tai (தை)National Day of Sami people (1992). 6th February is celebrated to commemorate the first Sámi congress held in 1917 in Trondheim, Norway. Sami people are the indigenous people of Norway
13 February 01 māci (மாசி)Mother´s Day in Norway
21 February 09 māci (மாசி)International Mother Language Day (UN)

March (மாசி – பங்குனி)

GregorianTamilEvents
08 March24 māci (மாசி)International Women’s Days (UN)
217 paṅkuṉi (பங்குனி)International Day for the Elimination of Racial Discrimination (UN)
28 14 paṅkuṉi (பங்குனி)Anniversary of Bergen Tamilske Barneskole (Bergen Tamil Primary School) (Bergen, 1987 – 30. June 2019)

April (பங்குனி – சித்திரை)

GregorianTamilEvents
14 April01 cittirai (சித்திரை)cittiraip poṅkal (சித்திரைப் பொங்கல்).
1906 cittirai (சித்திரை)Patriots Day of Tamil Eelam
தமிழீழ நாட்டுப்பற்றாளர் நாள்
tamiḻīḻa nāṭṭuppaṟṟāḷar nāḷ
1906 cittirai (சித்திரை)Anniversary of Tamilsk Organisasjon – Trondheim TOT (Tamil Mandram, Trondheim) (2005) (Brreg.no).
2310 cittirai (சித்திரை)Anniversary of DiasporA Tamil Archives (Oslo, 2020).
2310 cittirai (சித்திரை)World Book and Copyright Day (UNESCO).
3017 cittirai (சித்திரை)Anniversary of VN Music Dreams (Oslo, 2003 – 2020) that changed its name to Vaseeharan Creation Tamil (Oslo, 01.01.2020) (Brreg.no).

May (சித்திரை – வைகாசி)

GregorianTamilEvents
01 May18 cittirai (சித்திரை)International Workers’ Day in Norway
0219 cittirai (சித்திரை)Eid mubarak in Norway in 2022
12 – 1829 cittirai (சித்திரை) – 04 vaikāci (வைகாசி)Mullivaikkal Week (Congeeofhope.org)
17 03 vaikāci (வைகாசி)Constitution Day of Norway (1814).
18 04 vaikāci (வைகாசி)Mullivaikkal Remembrance Day (2009);
Tamil Geno­cide Re­mem­brance Day (2009).
31 17 vaikāci (வைகாசி)Burning of the Jaffna Public Library (1981).

June (வைகாசி – ஆனி)

GregorianTamilEvents
01-30 June18 vaikāci – 16 āṉi (வைகாசி-ஆனி)Pride Month (1970) (History.com)
சுயமரியாதை வானவில் பெருமிதம்
cuyamariyātai vāṉavil perumitam
0118 vaikāci (வைகாசி)Burning of the Jaffna Public Library (1981)
0926 vaikāci (வைகாசி)International Archives Day (2007) (ICA)
2006 āṉi (ஆனி)World Refugee Day (UN)
2006 āṉi (ஆனி)Birth of Antony Rajendram (Jaffna, 1932) (DTA)
2511 āṉi (ஆனி)Day of the Seafarer (IMO)

July (ஆனி – ஆடி)

GregorianTamilEvents
18 July02 āṭi (ஆடி)Tamil Nadu Day (Statehood day of the State of Tamil Nadu in India. Tamil Nadu Day (Since 1967, the formation of the state of Tamil Nadu is celebrated on the 01st November. But since 2022, the day is celebrated on the 18th of July)
23 July 07 āṭi (ஆடி)Black July (1983)
One of many anti-Tamil pogroms and riots in Sri Lanka made the first mass exodus of Tamils to foreign countries.

August (ஆடி – ஆவணி)

GregorianTamilEvents
01 August16 āṭi (ஆடி)Anniversary of Tamilnes Forening i Bergen og Hordaland (Tamils Assosiation in Bergen and Hordaland) (Bergen, 1977) (Brreg.no).
(12th November 1977 is also identified as the start date)
0924 āṭi (ஆடி)International Day of the World’s Indigenous Peoples (UN)
3014 āvaṇi (ஆவணி)International Day of the Victims of Enforced Disappearances (UN)

September (ஆவணி – புரட்டாதி)

GregorianTamilEvents
01 September16 āvaṇi (ஆவணி)Anniversary of Eelam Tamilenes Forening i Rogaland (Eelam Tamils Assosiation in Rogaland) (1987) (Berrg.no).
1227 āvaṇi (ஆவணி)Antony Rajendram death anniversary (Bergen, 1990)
2811 puraṭṭāti (புரட்டாதி)International Day for Universal Access to Information (UN)

October (புரட்டாதி – ஐப்பசி)

GregorianTamilEvents
10 October24 puraṭṭāti (புரட்டாதி)Tamil Eelam Women’s Uprising Day
2407 aippaci (ஐப்பசி)World Development Information Day (UN)
2710 aippaci (ஐப்பசி)World Day for Audiovisual Heritage (WDAH) (UNESCO)
30 13 aippaci (ஐப்பசி)Jaffna exodus (1995)

November (ஐப்பசி – கார்த்திகை)

GregorianTamilEvents
01 November15 aippaci (ஐப்பசி)மாவீர‍ர் மாதம் (māvīra‍r mātam)
The month of Great Heroes
Tamil Eelam National Heroes Month
The month of National Heroes of Tamil Eelam
0115 aippaci (ஐப்பசி)Tamil Nadu Day (Statehood day of the State of Tamil Nadu in India. Since 1967, the formation of the state of Tamil Nadu is celebrated on the 01st November. But since 2022, the day is celebrated on the 18th of July)
13 27 aippaci (ஐப்பசி)Father´s Day in Norway
2004 kārttikai (கார்த்திகை)World Children’s Day (UN)
21-2705-11 kārttikai (கார்த்திகை)மாவீர‍ர் வாரம் (māvīra‍r vāram)
The week of Great Heroes
Tamil Eelam National Heroes Week
The week of National Heroes of Tamil Eelam
2610 kārttikai (கார்த்திகை)மேதகு வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன் அவர்களின் அகவை நாள் (1954)
mētaku vēluppiḷḷai pirapākaraṉ avarkaḷiṉ akavai nāḷ (1954)
Birthday of Hon. Velupillai Prabakaran (1954)
(The national leader of Tamil Eelam; தமிழீழத் தேசியத் தலைவர்
Tamil national leader; தமிழ்த் தேசியத் தலைவர்)
2711 kārttikai (கார்த்திகை)மாவீர‍ர் நாள் (māvīra‍r nāḷ)
Tamil Eelam National Heroes Day
Great Heroes Day
The Day of National Heroes of Tamil Eelam

December (கார்த்திகை – மார்கழி)

GregorianTamilEvents
18 December02 kārttikai (கார்த்திகை)International Migrants Day (UN)
2207 mārkaḻi (மார்கழி)Anniversary of Annai Poopathi Tamil Cultural Centre – Central Board (Oslo, 2002) (Brreg.no). Annai Poopathi Tamil Cultural Centre was first established on 01.02.1992. After rental and a few displacements from one Norwegian Municipality school to another, it moved to Rommen at its permanent building. Since then it is identified as Annai Poopathi Tamil Cultural Centre – Rommen. See also its branches and central board.
24 09 mārkaḻi (மார்கழி)Christmas Eve. The main event in the Norwegian Christmas celebration.
2510 mārkaḻi (மார்கழி)Christmas
26 11 mārkaḻi (மார்கழி)Earthquake and tsunami in the Indian Ocean (2004). Disruptions in coastal provinces of surrounding countries, including Aceh (Indonesia), Sri Lanka, Tamil Nadu (India) and Khao Lak (Thailand). 

Inspiration:

Tamil Murasam. (2022). “Tamil Murasam Radio Calendar 2022”. Oslo: Tamil Murasam.


பொறுப்புத் துறப்பு │Disclaimer

தமிழ்ச் சமூகத்தில் சுவடிகளின் (ஆவணம்) பற்றாக்குறை, சிதறடிக்கப்பட்ட சுவடிகள் அல்லது மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அணுக்கத்தைக் கொண்ட சுவடிகள் உள்ளன. இதனால் எண்ணிமப் பெயர்ப்பட்டியல் வலைப்பதிவில் (catablog) வெளிவரும் வரலாற்றுத் தகவல்களை சரிபார்க்கக்கூடிய சுவடிகளைப் பெற்றுக் கொள்வதில் சவால் உள்ளன.
இச்சூழ்நிலையில், புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாற்றை தொகுப்பது ஒரு மாற்றம் பெறும் செயல்முறையாக (dynamic process) இருக்கலாம். இச்செயல்முறை காலப்போக்கில் ஒரு வரலாற்று எழுத்து வடிவத்தைப் புதுப்பித்து வளர்த்தெடுக்க உந்துகோலாக அமையும். எனவே, இவ்விணையத் தளத்தில் உள்ள தகவல்களில் திருத்தம் தேவைப்பட்டால், சரிபார்க்கக்கூடிய ஆதாரங்களுடன் கருத்துக்களை வழங்குமாறு பொதுமக்களை வரவேற்கின்றோம்.

Due to the lack of or fragmented archives or limited access to archives in Tamil society, it has been challenging to access available sources that can support the digital catablog.
In this situation, compiling the history of the Tamil diaspora will be a dynamic process that may change its shape and be updated over time. Thus, we welcome the public to provide feedback with verifiable sources in the case of need for correction in the factual information on this website.


வெளியீ│launch: 06.02.2022
புதுப்பிப்பு│Update: 26.11.2022