தமிழ் சமூகக் காப்பகங்கள் │TAMIL COMMUNITY ARCHIVES

தமிழரின் ஆவணப்படுத்தல் மற்றும் ஆவணக்காப்பகப்படுத்தல் செயல்பாடுகளின் விபரப் பட்டியல்
இது தமிழ் சமூக மற்றும் பங்கேற்பு காப்பக செயல்பாடுகளின் (community and participatory archives) ஒரு பட்டியல். உலகளாவிய ரீதியில் நீங்கள் அறிந்த ஏனைய தமிழர் சுவடிகள் சேகரித்தல் மற்றும் காப்பகப்படுத்தல் செயல்பாடுகளின் தகவல்களை எமக்கு அறியத்தாருங்கள்.

TAMILS DOCUMENTATION AND ARCHIVING ACTIVITIES CATALOGUE
This is a catalogue of community and participatory archives activities of Tamils. Please let us know other Tamil documentation and preservation activities around the world to include in this catalogue.


புலம்பெயர் │Diaspora

இலங்கைத் தமிழ்ச் சங்கம் │Ilankai Tamil Sangam

இலங்கைத் தமிழ் சங்கம் என்பது இலங்கைத் தீவைச் சேர்ந்த தமிழர்களின் சங்கமாகும். இச்சங்கம் 1977 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது. இது அமெரிக்கா வாழ் இந்த தமிழர்களின் பழமையான சங்கமாகும்.

மூல வலைத்தளம் 18. டிசம்பர் 1996 ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
அமெரிக்கா.

Ilankai Tamil Sangam is an association of Tamils from the island of Sri Lanka (formerly Ceylon). The Sangam was formed in 1977 and is the oldest association of these Tamils in the United States of America.ஆவணகம்Avanagam


தமிழர் களறி │Tamils Kalary

Verein Saivanerikoodam is A non-profit, charitable saivam religious organisation formed in 1994.
This organisation started “Tamils kalary” (தமிழர் களறி), in 2019. It is a Tamils history library and archive.

In a meeting with The Dalai Llama, Sivarusi. Sasikumar Tharmalingam, who works at the Verein Saivanerikoodam, told him that the Tamils, like his own people, were aimlessly around this globe in search of refuge. The Nobel peace prize-winning man asked: but Tamils didn’t come to Sri Lanka before they were sent to pick tea there by the British right? I corrected him saying that we are the native people of the country. The fact that such a renowned diplomat like the Dalai Llama knew so little of our ancient people, made and impact, and which led to the birth of the Tamils Kalary with contributions from many hard working volunteers.
Switzerland.


தமிழீழ ஆவணக்காப்பகம் │Tamileelam Archive

வெளியீட்டுப் பிரிவு 02.12.2018 அன்று ஒரு எண்ணிம களஞ்சியத்திற்கான முன்முயற்சியை ஆரம்பித்து, 05.06.2021 அன்று அதன் இணையத்தளத்தை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்தது. இந்த எண்ணிமக் களஞ்சியத்தின் கையகப்படுத்தல் கருப்பொருள் தமிழீழ நடைமுறை அரசு ஆகும்.

On 02.12.2018, Veḷiyīṭṭup piripu (வெளியீட்டுப் பிரிவு – The Publishing Division) started its initiation for a digital repository and officially announced the website on 05.06.2021. The theme of the acquisition of this digital repository is the de-facto state of Tamil Eelam.


ஐரோப்பிய தமிழ் ஆவணக் காப்பகமும் ஆய்வகமும் │European Tamil Documentation
and Research Centre – ETDRC


telibrary.com

யாழ் பொது நூலகத்தை எரித்த 40 வது ஆண்டு நினைவு ஆண்டில் தமிழ் பண்பாடு, வரலாறு மற்றும் அரசியல் அடையாளத்தின் அனைத்து அம்சங்களுடனும் தொடர்புடைய அரசியல் சார்பற்ற இணைய நூலகம் மற்றும் வள மையத்தை உருவாக்க தமிழ் புலம்பெயர்ந்தோர் இந்த முயற்சியைத் தொடங்கினர்.
30.05.2021 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.


தமிழ் அருங்காட்சியம் இலண்டன்│Tamil Museum London

 தமிழ் அருங்காட்சியகம் 01.11.2019 அன்று பிரித்தானிய அரசின் தனியார் மற்றும் சமூக  அமைப்புக்களைப்  பதிவு செய்யும் நிறுவனத்தில் (company house) பதிவு செய்யப்பட்டது. தமிழ் மொழியின் தொன்மை , மரபு, பண்பாடு, வாழ்வியல், வரலாறு மற்றும் அரசியல் தகவல்களை சேகரித்து பரப்புவதை நோக்காகக் கொண்டுள்ளது.
பிரித்தானியா.

The Tamil Museum was registered on 01.11.2019 at the British Government Company house. The Tamil Museum aims to collect and disseminate information on the antiquity of the Tamil language, heritage, culture, life, history and politics .
Britain.


National Museum of Eelam

National Museum of Eelam ஜெயவிஷ்னி பிரான்சிஸ் ஜெயரத்தினம் (Jeyavishni Francis Jeyaratnam) மற்றும் சைமன்-பியர் காஃப்டியர் (Simon-Pierre Coftier) ஆல் யனவரி 2021ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. பொருட்கள் (artefacts), காப்பக ஆவணங்கள் மற்றும் ஒலியும் ஒளியும் ஆவணங்களின் தனித்துவமான தொகுப்பு மூலம், தேசிய அருங்காட்சியகம் ஈழம் (National Museum of Eelam), புலம்பெயர் தமிழரின் வரலாறு, அடையாளம் மற்றும் பண்பாட்டை காட்சிப்படுத்துகிறது.
பிரான்சு.


Tamil Archive Project

Tamil Archive Project (TAP) ஒரு தன்னார்வ கூட்டு முன்முயற்சியாகும். இது 2016ம் ஆண்டு ஸ்கார்பரோவில் (Scarborough) அரம்பிக்கப்பட்டு செயல்படுகிறது. பரந்த அளவிலான தலைப்புகளில் கவனம் மற்றும் முக்கிய விவாதங்களை மையமாகக் கொண்ட சிறு நிகழ்வுகளை நடத்துவதன் மூலம் TAP கனடா வாழ் சமூகத்துடன் ஈடுபட்டு வருகிறது.

வரலாற்றில் இடம்பெறாத பதிவுகளை ஆக்கபூர்வ காப்பகப்படுத்தல் (creative archiving) முறைகளைப் பயன்படுத்தி சமூகத்தின் கடந்த காலத்தை ஆவணப்படுத்துகிறது. அவை தனிப்பட்ட முறையில், சமூக நிகழ்வுகள், கலை அமைப்புகளுடன் பணிபுரதல், வெளியீடுகள் போன்ற வழிமுறைகள் மூலம் செயல்பட்டு வருகின்றது.
கனடா.

Tamil Archive Project (TAP) is a volunteer collective started in Scarborough and is active since 2016. TAP engages with the community in Canada through holding small events that center care and critical discussions on a wide range of topics.

TAP document the past of the community using creative archiving methods; such as in person, community events, working with arts organisations, publications, when there are no histories on record. 
Canada.
இவர் நோர்வே வாழ் தமிழ் எழுத்தாளர், ஆய்வாளர். தனது ஆய்வு மற்றும் எழுத்துப் பயணத்தில் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான நூல்களை, ஆவணங்களையும், காகித வடிவிலும் எண்ணிம வடிவிலும் சேகரித்து வருகிறார். 1992ம் ஆண்டு எழுத்தாளராகவும் ஆய்வாளராகவும் தனது பயணத்தைத் ஆரம்பித்த இவர் 2012ம் ஆண்டு “நமது மலையகம்” எனும் இணையத்தளத்தை ஆரம்பித்தார்.
நோர்வே.

He is a Norway based writer and researcher. He has been collecting thousands of books and documents received in his journey as researcher and writer. They are both in paper and digital formats. He started his journey as a writer and researcher in 1992 and launched the website, namathumalayagam.com, in 2012.
Norway.


இந்த இணையத்தளத்தில் தேசத்தின் குரல் அன்ரன் பாலசிங்கம் அவர்களின் ஆக்கங்கள் மற்றும் செவ்விகள் ஆகிய ஆவணங்களின் எண்ணிமப் பரவலாக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தளம் 14.12.2020 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஐக்கிய இராச்சியம்.

This website contains digital dissemination of the archival works and interviews of “Voice of the Nation” Anton Balasingham. This site was started on 14th December 2020.
United Kingdom.


Lagoon House

1800களில் இலங்கை வாழ் தமிழர்.

1800s Ceylon Tamils


வள்ளுவர் வள்ளலார் வட்டம்│Valluvar Vallalar Vattam


தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை│Tamil Heritage Foundation International (THFi)


வாய்மொழி வரலாறு│Oral history

யனவரி 2012 இல், லண்டனில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர்களின் வாய்மொழி வரலாறுகளை சேகரிக்க Race on the Agenda (ROTA) இற்கு Heritage Lottery Fund நிதியத்தால் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டது. முதன்மையாக ஹவுன்ஸ்லோ அல்லது அதனைச் சுற்றி உள்ள இடத்தில் வசிப்பவர்கள் மற்றும் மேற்கு லண்டனில் வசிக்கும் இலங்கைத் தமிழரின் நினைவுகளில் இருக்கும் வரலாறு மற்றும் அனுபவங்கள் பதிவு செய்தனர்.
ஐக்கிய இராச்சியம்.

In January 2012, Race on the Agenda (ROTA) was awarded a grant by the Heritage Lottery Fund to collect oral histories of Sri Lankan Tamils in London. The history and experiences held in the memories of Sri Lankan
Tamils living in London, primarily those living in or with links to the Hounslow
area and west London.
United Kingdom.


Aavanaham.org 2017ம் ஆண்டு நூலக நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது அனைத்து வகையான ஊடகங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை சேகரித்து, பிரிவுகள் மற்றும் குறியீடுகள் கொடுக்கப்பட்டு (categories and index), சேமித்து, பேணிப் பாதுகாத்து, பொது மக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்கிறது.

 Aavanaham.org is a part of Noolaham Foundation that was started in 2017. Aavanaham means “archive” and noolaham means “library” in Tamil. It collects, categories and index, stores, preserves and makes documents, in all kinds of medium, available for the public.


தமிழர் உரிமைப் பாடல்கள்│Songs of Tamil rightsசேவையில் இல்லைஈழம்│Sri Lanka (Eelam)

நூலக நிறுவனம்Noolaham Foundation

ஈழத்தை நிர்வாகத் தளமாகக் கொண்டு இயங்கும் ஒரு இலாப நோக்கற்ற, தொண்டு நிறுவனம். 2005 ஆம் ஆண்டு எண்ணிம சமூக ஆவணகம் மற்றும் நூலகம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஈழம்.

A non-profit, charitable organisation that has the administrative base in Sri Lanka. The organisation started a digital community archive and library in 2005.
Sri Lanka (Eelam).


Aavanaham.org 2017ம் ஆண்டு நூலக நிறுவனத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இது அனைத்து வகையான ஊடகங்களிலும் பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை சேகரித்து, பிரிவுகள் மற்றும் குறியீடுகள் கொடுக்கப்பட்டு (categories and index), சேமித்து, பேணிப் பாதுகாத்து, பொது மக்களுக்கு கிடைக்கச் செய்கிறது.

 Aavanaham.org is a part of Noolaham Foundation that was started in 2017. Aavanaham means “archive” and noolaham means “library” in Tamil. It collects, categories and index, stores, preserves and makes documents, in all kinds of medium, available for the public.


பாலு மகேந்திரா நூலகம்Balu Mahendra Library

ஈழத் திரைப்படத்துறையை மேம்படுத்தும் நோக்குடன் இலாப நோக்கமற்றுச் செயலாற்றும் சுயாதீனக் கட்டமைப்பு. கிளிநொச்சியில் அமைந்துள்ள இந்த நூலகத்தின் இணையத்தளம் 27.12.2020 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
ஈழம்.

This is an independent non-profit platform with a view to improving the Eelam film industry. Balu Mahendra library is located in Kilinochchi in Eelam. Its website was launched on 27.12.2020.
Sri Lanka (Eelam).


Sivapoomi Museum was established on the 25th of January, 2020. It was founded by Dr. Aru Thirumurugan, the purpose of the Museum is to collect objects and materials of the cultural, religious, historical importance of Sri Lanka and preserve them, research into them, and present them to the public for the purpose of education and enjoyment.
Eelam (Sri Lanka).


தமிழ் நாடு, இந்தியா│Tamil Nadu, India

ரோஜா முத்தியா செட்டியார் என்ற தனியார் சேகரிப்பாளரின் தொகுப்பைப் பாதுகாக்கவும், பட்டியலிடவும், விரிவுபடுத்தவும் 1994 இல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.
தமிழ்நாடு, இந்தியா.


புச்சேரி தமிழ் அருங்காட்சியகம்Puthuvai Tamil Museum

உருவாக்கம்│Creation: 28.07.2020
புதுப்பிப்பு│Update: 17.10.2021