முகப்பு

வணக்கம் │Vaṇakkam │Welcome │Velkommen

ஒரு வரலாற்றுப் பண்பாட்டு மரபுரிமையைப் பேணிப் பாதுகாக்க நீங்கள் எவ்வாறு உதவ முடியும்

எமது செயல்பாடுகள்

சுவடிகள் காப்பு விழிப்புணர்வு

சுவடிகள் காப்பு

பரப்புதல்

ஆதரவும் ஒத்துழைப்பும்

ஒரு நூல் திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்-நோர்வேயிய உள்ளூர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தி பரவலாக்கம் செய்வதற்கான முயற்சி 2017ம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அந்த முயற்சி படிப்படியாக புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்களாக (DiasporA Tamil Archives) உருவானது.

2018ம் ஆண்டு முதல் புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்கள் நோர்வேயில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தனிமனித ஆளுமைகளுடன் இணைந்து பல்வேறு செயல்திட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகின்றது. அவர்களின் ஆலோசனை, வழிகாட்டல், ஆதரவு, ஒத்துழைப்புடன் தமிழ்-நோர்வேயிய புலம்பெயர் வரலாற்றையும், புலம்பெயர் தமிழர் வரலாறு மற்றும் பாரம்பரியத்தையும் கைப்பற்றவும், பாதுகாக்கவும், பேணிப் பாதுகாக்கவும், பரவலாக்கவும் பணி செய்து வருகின்றது.

சமூகப் பங்கேற்புக் காப்பகங்கள் (community and participatory archives) சமூக மட்டத்தில் உருவாகும் ஒரு கூட்டுச் செயல்பாடு ஆகும். இச்செயல்பாட்டை சாத்தியப்படுத்தும் அனைவருக்கும் நன்றி. இதை மேலும் பலப்படுத்த தொடர்ந்து இன்னும் பல நிறுவனங்கள், அமைப்புகள் மற்றும் தனிமனித ஆளுமைகளுடன் இணைந்து பணிபுரிய நாம் ஆர்வமாக உள்ளோம்.

எம்மைப் பற்றி

இடுகைகளை முதல் நபராகப் படிக்க

சமீபத்திய பதிவுகள்

முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி

மே 2009க்குப் பின்னர், கஞ்சி எனும் உணவுப் பண்பாடு முள்ளிவாய்க்கால் தமிழ் இனவழிப்பில் உயிர் பிழைப்புக்கான அடையாள உணவாக மாறியுள்ளது – முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி.

Keep reading

Mullivaykkal kanci

. After May 2009, the food culture of Kanci has become the symbolic food for the survival of the Mullivaykkal Tamil Genocide in May 2009 – Mullivaykkal kanci (முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி).

Keep reading

Patriots Day of Tamil Eelam

19th April is the Patriots Day of Tamil Eelam; தமிழீழ நாட்டுப்பற்றாளர் நாள். The day of the sacrifice of Annai Poopathi (Mother Poopathi) was chosen to dedicate and commemorate all patriots of Tamil Eelam.

Keep reading

Utstilling: Tamil-norske kvinner i en mannsdominert verden

Vi er DiasporA Tamil Archives (DTA) og vi jobber for å skape bevissthet rundt bevaring, overføring og formidling av tamilsk kulturarv. Vi er et nettbasert ressurssenter og samfunnsarkiv og jobber med dokumentasjon og bevaring av tamil-norsk migrasjonshistorie. I år har vi passert 2 års arbeid, og i den forbindelse ønsker vi å markere «Vår dag»…

Keep reading

கண்காட்சி: ஆண்கள் மேலோங்கிய உலகில் தமிழ்-நோர்வேயியப் பெண்கள்

புலம்பெயர் தமிழ் சுவடிகள் காப்பகங்கள் (DTA) ஆகிய நாம் தமிழ் பண்பாட்டுப் பாரம்பரியத்தைப் பாதுகாத்தல், கடத்தல் மற்றும் பரப்புதல் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பணியாற்றுகிறோம். நாங்கள் ஒரு இணைய வழி வள மையம் மற்றும் சமூக காப்பகமாகச் செயல்படுகின்றோம். மேலும் தமிழ்-நோர்வேயிய புலம்பெயர் வரலாற்றை ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பேணிப்பாதுகாத்தல் ஆகிய பணிகளையும் செய்கின்றோம். இந்த வருடம் 2 வருட பணியை கடந்துவிட்டோம். இதையொட்டி “ஆண்கள் மேலோங்கிய உலகில் தமிழ்-நோர்வேயியப் பெண்கள்” (Tamil-Norwegian women in a male-dominated…

Keep reading

Exhibition: Tamil-Norwegian women in a male-dominated world

We are DiasporA Tamil Archives (DTA) and we work to create awareness around the preservation, transmission and dissemination of Tamil cultural heritage. We are an online resource centre and community archive and work with documentation and preservation of Tamil-Norwegian migration history. This year we have passed 2 years of work, and in this conjunction, we…

Keep reading